Arweinwyr

Dyma ein hardal arweinwyr. Mae’n bosib i chi ganfod yr holl wybodaeth angenrheidiol i gynorthwyo eich rôl fel arweinwyr. Os ydych awydd cychwyn gwirfoddoli fel arweinwydd, mi fydd eich Swyddog Datblygu lleol yn gallu eich rhoi ar ben y ffordd.

Eich staff rhanbarthol

Geraint Scott

Geraint Scott

Swyddog Datblygu Caerdydd a'r Fro T 029 2240 5344 E geraint@urdd.org
Eryl Williams

Eryl Williams

Uwch Swyddog Datblygu T 01407 470 010 E eryl@urdd.org
Iestyn Wyn

Iestyn Wyn

Swyddog Ieuenctid Ynys Môn (Ar Secondiad) T 01407 470 014 E iestynwyn@urdd.org
Carol Jones

Carol Jones

Swyddog Gweinyddol Ynys Môn T 01407 470 010 E carol@urdd.org
Guto Williams

Guto Williams

Swyddog Datblygu Eryri T 01248 672 102 E guto@urdd.org
Iwan Williams

Iwan Williams

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Eryri T 01248 672 100 E iwanwilliams@urdd.org
Eleri Bean

Eleri Bean

Swyddog Gweinyddol Eryri T 01248 672 103 E Eleribean@urdd.org
Bethan Jones

Bethan Jones

Swyddog Datblygu Conwy T 01745 818 602 E bethanj@urdd.org
Sioned Davies

Sioned Davies

Swyddog Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro T 02922 405350 E sioneddavies@urdd.org
Sion Lewis

Sion Lewis

Swyddog Datblygu T 01495 68 77 90 / 07976003350 E sionlewis@urdd.org
Marian Jones

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych T 01745 818 600 E marian@urdd.org
Morgan Roberts

Morgan Roberts

Swyddog Datblygu Ieuenctid Merthyr/Caerffili T 01443 829 714 E morgan@urdd.org
Sion Lewis

Sion Lewis

Swyddog Datblygu Rhanbarth Gwent T 07976 003 350 E sionlewis@urdd.org
Angharad Wyn Jones

Angharad Wyn Jones

Arweinydd Tîm Ieuenctid a Gwersylloedd T 01495 68 77 90 / 07976003352 E angharadwyn@urdd.org
Lois Hedd

Lois Hedd

Swyddog Datblygu Dinbych T 01745 818 604 E loishedd@urdd.org
Helen Greenwood

Helen Greenwood

Swyddog Datblygu Gwent T 01495 350 155 E heleng@urdd.org
Eurfyl Lewis

Eurfyl Lewis

Swyddog Prosiect Sir Benfro T 01239 820 317 E eurfyl@urdd.org
Dylan Elis

Dylan Elis

Swyddog Datblygu Meirionnydd T 079 76 00 33 37 E dylan@urdd.org
Dyfed Sion

Dyfed Sion

Swyddog Datblygu Sir Benfro T 01239 820 317 E dyfedsion@urdd.org
Awen Rhys Jones

Awen Rhys Jones

Swyddog Gweinyddol Meirionnydd T 01678 541 002 E awen@urdd.org
Nia Eleri Johns

Nia Eleri Johns

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Gorllewin Morgannwg T 01792 560 624 E niaeleri@urdd.org
Ffion Haf Morgan

Ffion Haf Morgan

Swyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg T 01792 560 624 E ffionhaf@urdd.org
Meinir James

Meinir James

Swyddog Gweinyddol Ceredigion T 01239 652 150 E meinirj@urdd.org
Janis Lewis

Janis Lewis

Swyddog Gweinyddol Maldwyn T 01686 237 961 E janis@urdd.org
Lois Griffiths

Lois Griffiths

Swyddog Ieuenctid Ceredigion T 01239 652 159 E loisgriffiths@urdd.org
Rhydian Jenkins

Rhydian Jenkins

Swyddog Cynorthwyol Ceredigion T 01239 652 150 E rhydian@urdd.org
Darren Morris

Darren Morris

Swyddog Datblygu Fflint a Wrecsam T 01352 746197 E darrenm@urdd.org
Anwen Eleri Bowen

Anwen Eleri Bowen

Swyddog Datblygu Ceredigion T 01239 652 150 E anweneleri@urdd.org
Lauren Mogford

Lauren Mogford

Swyddog Cyswllt Ysgolion - Rhan Amser T 01656 457 420 E morgannwgganol@urdd.org
Helen Povey-Jones

Helen Povey-Jones

Swyddog Gweinyddol Fflint a Wrecsam T 01352 746196 E Helenpoveyjones@urdd.org
Delyth Southall

Delyth Southall

Swyddog Datblygu Cymoedd Morgannwg T 01685 883 953 E delyths@urdd.org
Lowri Morris

Lowri Morris

Swyddog Datblygu Cynradd Myrddin T 01267 676 744 E lowrimorris@urdd.org
Jordan Morgan-Hughes

Jordan Morgan-Hughes

Swyddog Datblygu Morgannwg Ganol T 01656 457 420 E jordan@urdd.org
Deiniol Llyr Jones

Deiniol Llyr Jones

Swyddog Ieuenctid Caerdydd T 07768 333 120 E deiniol@urdd.org
Sinead Harris

Sinead Harris

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Cymoedd Morgannwg T 01685 883 953 E sinead@urdd.org
Mared Esyllt Jones

Mared Esyllt Jones

Swyddog Ieuenctid Caerffili T 07976 003347 E maredjones@urdd.org
Manon Celyn

Manon Celyn

Swyddog Menter Iaith Conwy T 01492 643 231 E manon@miconwy.org
Esyllt Tudur

Esyllt Tudur

Swyddog Menter Iaith Conwy T 01492 643 231 E esyllt@miconwy.org
Elliw Baines Roberts

Elliw Baines Roberts

Swyddog Ieuenctid Ysgol Dyffryn Conwy & Urdd Gobaith Cymru T 01492 642 800 E EBR@dyffrynconwy.conwy.sch.uk
Hannah Wright

Hannah Wright

Cydlynydd Ail-iaith Cendlaethol T 07500 607405 E hannahwright@urdd.org
Rhiannon Walker

Rhiannon Walker

Swyddog Datblygu Brycheiniog a Maesyfed T 07917 270 071 E rhiannonwalker@urdd.org
Leon Welsby

Leon Welsby

Swyddog Prosiect Cymraeg Bob Dydd T 07966 434 388 E leon@urdd.org
Lowri Turner

Lowri Turner

Swyddog Ieuenctid Ynys Môn T 01407 470 010 E lowriturner@urdd.org
Gethin Page

Gethin Page

Swyddog Datblygu Uwchradd Myrddin T 01267 676678 E gethinpage@urdd.org
Elin Mair Jones

Elin Mair Jones

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Conwy T 01745 818 601 E elinmair@urdd.org
Eluned Mair Davies

Eluned Mair Davies

Swyddog Ieuenctid Wrecsam T 07500 033 974 E elunedmair@urdd.org
Bethan Davies

Bethan Davies

Swyddog Gweinyddol Caerdydd a'r Fro T 02920 635 677 E bethan@urdd.org
Josh Wheeler

Josh Wheeler

Swyddog Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro T 02922 405 350 E josh@urdd.org
Lucy Fflur Jones

Lucy Fflur Jones

Swyddog Cynorthwyol Morgannwg Ganol T 01656 457 420 E lucy@urdd.org
Gwenan Morgan Owen

Gwenan Morgan Owen

Swyddog Gweinyddol Meirionnydd T 01678 541 002 E gwenan@urdd.org
Meinir Lloyd Jones

Meinir Lloyd Jones

Swyddog Cynorthwyol Maldwyn T 01686 237 963 E meinirlloyd@urdd.org
Mari Fwyn

Mari Fwyn

Swyddog Gweithgareddau Ieuenctid y Glannau – Gwynt y Môr T 01745 818608 E marifwyn@urdd.org
Hanna Lois

Hanna Lois

Prentis Ieuenctid Dinbych T 01745 818607 E hannalois@urdd.org
Gwenlli Aled

Gwenlli Aled

Swyddog Datblygu Maldwyn T 01686237962 E gwenllialed@urdd.org
Cian Owen

Cian Owen

Swyddog Ieuenctid Casnewydd a Mynwy T 07976 003 317 E cianowen@urdd.org
Meriel Williams

Meriel Williams

Swyddog Gweinyddol Ceredigion T 01239 652 152 E merielwilliams@urdd.org
Delyth Lewis

Delyth Lewis

Swyddog Gweinyddol Ceredigion T 01239652152 E delythlewis@urdd.org
Marged Gwenllian

Marged Gwenllian

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Meirionnydd T 07484 522 396 E margedgwenllian@urdd.org
Marian Antrobus

Marian Antrobus

Swyddog Cynradd Sir y Fflint T 01352 754 956 E marianantrobus@urdd.org
Tomos Lewis

Tomos Lewis

Prentis Ieuenctid Gorllewin Morgannwg T 07812 375 969
Elin Siriol Edwards

Elin Siriol Edwards

Swyddog Prosiect Cymraeg Pob Dydd T 07500 607392 E elinsiriol@urdd.org
Rhiannon Jones

Rhiannon Jones

Swyddog Ieuenctid Caerffili T 07976 003 347 E rhiannonjones@urdd.org
Alyssa Williams

Alyssa Williams

Swyddog Ieuenctid Blaenau Gwent T 07976 003 352 E alyssa@urdd.org
Mathew Evans

Mathew Evans

Swyddog Ieuenctid Dinbych T 01745 818 603 E mathewevans@urdd.org
Carwyn Siôn Owen

Carwyn Siôn Owen

Prentis Ieuenctid Conwy T 01745818610 E carwynsion@urdd.org
Megan Elias

Megan Elias

Swyddog Cymraeg Bob Dydd Gogledd Cymru T 01745 818 609 E meganelias@urdd.org
Lewys Wyn Jones

Lewys Wyn Jones

Swyddog Ieuenctid Caerdydd T 07768 333 120 E lewys@urdd.org
Manon Ifan

Manon Ifan

Swyddog Ieuenctid Bro Morgannwg T 07500 607 407 E manonifan@urdd.org
Helen Povey-Jones

Helen Povey-Jones

Swyddog Gweinyddol Fflint a Wrecsam E helenpoveyjones@urdd.org
Gemma Owen

Gemma Owen

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Maldwyn E gemmaowen@urdd.org
Eleri Bean

Eleri Bean

Swyddog Gweinyddol T 01248 672103 E eleribean@urdd.org
Eleri Bean

Eleri Bean

Swyddog Gweinyddol Eryri T 01248 672103 E Eleribean@urdd.org
Louise Rees

Louise Rees

Swyddog Ieuenctid Caerffili T 07976003347 E louiserees@urdd.org
Elen Jones

Elen Jones

Prentis Gwaith Ieuenctid T 01407470010 E elenjones@urdd.org
Eleri Bean

Eleri Bean

Swyddog Gweinyddol Eryri T 01248 672103 E Eleribean@urdd.org
Owain Williams

Owain Williams

Swyddog Cynradd a Ieuenctid Fflint T 07825721196 E Owainwilliams@urdd.org
Rhys Tomos

Rhys Tomos

Swyddog Ieuenctid Bro Morgannwg T 07500 607 407 E rhystomos@urdd.org
Jona Owen

Jona Owen

Swyddog Ieuenctid Casnewydd a Mynwy T 07976003317 E jonaowen@urdd.org

Hysbys

Eisteddfodau Sir 2020

Cliciwch ar ddolen yr Eisteddfod perthnasol isod i weld y rhaglen.

Yn anffodus, nid yw'n bosib i ni dderbyn ceisiadau i symyd cystadlaethau.

 

**Pan fydd y rhaglen yn barod, bydd linc yn ymddangos yma**

PWYSIG - Eisteddfodau 2020

Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw sicrhau yr hawl i berfformio unrhyw ddarn o waith hunan-ddewis gan gyhoeddwr y gwaith. Mae hyn hefyd yn wir am gerddoriaeth cystadlaethau dawns.  Ceir arweiniad pellach trwy gysylltu a'r swyddfa.