Cystadleuaeth Rygbi ar y Traeth

Ym mis Gorffennaf 2019, byddwn yn cynnal ein cystadleathau rygbi ar y traeth ledled Cymru.

Lleoliadau - Dyddiadau:

Llanelli - 01.07.19 (Blwyddyn 5 a 6)

Ynys Mon - 10.07.19

Porthmadog - 11.07.19

Bae Colwyn - 12.07.19

Ynys y Barri - 15.07.19

Cystadleuaeth Rygbi Tag i Merched a Bechgyn blwyddyn 4, 5 a 6. 

Cadwch lygad am ragor o wybodaeth!

Cofrestrwch erbyn 21 Mehefin drwy e-bostio chwaraeon@urdd.org

Am fwy o wybodaeth: 02922 405345