Cystadleuaeth Rygbi ar y Traeth

Ym mis Gorffennaf 2019, byddwn yn cynnal ein cystadleathau rygbi ar y traeth ledled Cymru.

Lleoliad:

Llanelli

Ynys y Barri

Ynys Mon

Porthmadog

Bae Colwyn

Dyddiadau: I'w cadarnhau

Cystadleuaeth Rygbi Tag i Merched a Bechgyn blwyddyn 4, 5 a 6. 

Cadwch lygad am ragor o wybodaeth!