Taflen liwio!

Dyma i ti gip ar glawr rhifyn ddigidol gyntaf Bore Da, a dy dasg di yw ei lliwio! Clicia ar y daflen, ei hargraffu a'i lliwio! Cofia dynnu lun o dy gampwaith a thagio Urdd Gobaith Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol i ni weld dy waith gwych!

Am y cylchgrawn

Mae Bore Da yn gylchgrawn cyfoes, lliwgar, a hollol unigryw i ddysgwyr ifanc Cymru yn llawn erthyglau cyffrous, posau, straeon darllenwyr, ryseitiau, cyfweliadau enwogion, cystadlaethau, a thudalennau addysgiadol. Tipyn o bopeth! Mae darllen Bore Da yn gyfle gwych i blant ymarfer eu sgiliau llafar ac ysgrifenedig yn Gymraeg a hynny thrwy bynciau cyfoes o ddiddordeb i ddysgwyr ifanc.

I bwy mae Bore Da?

Mae Bore Da yn addas i blant cynradd sy'n ddysgwyr neu'n siaradwyr ail-iaith, ac yn adnodd gwych i athrawon ddefnyddio i ddatblygu sgiliau darllen disgyblion.

Beth sy'n gwneud Bore Da yn gylchgrawn i ddysgwyr?

Mae cynnwys Bore Da yn effeithiol i ddatblygu hyder ac ehangu geirfa plant wrth ddysgu Cymraeg. Mae'r iaith yn syml ond yn cefnogi'r darllenydd i ehangu eu geirfa ar yr un pryd trwy'r rhestr eirfa sydd ar bob tudalen, a'r taflenni gwaith lliwgar sy'n annog plant i ymarfer eu sgiliau.

Sut all Bore Da gefnogi dysgu?

Mae Bore Da yn gylchgrawn sy'n cefnogi dysgu yn y dosbarth a thu hwnt! Yn y cylchgrawn mae taflenni geirfa, patrymau iaith a gweithgareddau i'r athro. Mae’r amrywiaeth yng nghynnwys y cylchgrawn bob mis yn dilyn themâu misol ac yn cadw’r cynnwys yn ffres a pherthnasol i ddysgwyr ifanc. Mae croeso i athrawon ddefnyddio Bore Da yn y dosbarth er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a chefnogi'r dysgu.

Gyda diolch am noddi tudalennau Seren a Sbarc yn Bore Da