Bore Da

Cylchgrawn lliwgar a chyffrous i ddysgwyr a siaradwyr ail-iaith oed cynradd. Cartwnau, gweithlenni, straeon, posteri, posau a llythyrau go iawn gan ddysgwyr eraill... Mae'n ffordd wych o gyflawni tri o ofynion cyffredin y Cwricwlwm Cymraeg, sef Sgiliau Cyfathrebu, Sgiliau TG a'r Cwricwlwm Cymreig.

Y Cylchgrawn

Mae Bore Da yn gyfrwng gwych i ysbrydoli ac addysgu disgyblion yn y Gymraeg. Mae'n gylchgrawn cyfoes a lliwgar, sy’n ennyn a dal diddordeb y plant. Mae’r amrywiaeth yng nghynnwys y cylchgrawn bob mis drwy ddilyn themâu misol yn cadw’r cynnwys yn ffres a pherthnasol i’r dysgwyr ifanc. Mae darllen Bore Da yn gyfle i’r dysgwyr ifanc i gael profiad unigryw o ddarllen yn eang am destunau a phynciau sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Mae Bore Da yn gylchgrawn hollol unigryw i ddysgwyr ifanc Cymru.


Mae Bore Da yn addas i blant cynradd sy'n ddysgwyr ac yn adnodd gwych i ddatblygu sgiliau darllen y disgyblion. Anogir athrawon i ddefnyddio Bore Da yn y dosbarth er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg. Yn ogystal â hyn, mae Bore Da yn datblygu gallu a hyder y plant wrth ddysgu Cymraeg. Mae darllen Bore Da yn gyfle gwych i’r plant ymarfer eu sgiliau llafar ac ysgrifenedig yn y Gymraeg. Llwydda Bore Da gael cydbwysedd o erthyglau cyfoes a chyffrous, i dudalennau addysgiadol sydd yn herio’r plant. Mae cynnwys Bore Da yn effeithiol i ddatblygu ac ehangu geirfa’r plant wrth iddynt ddysgu Cymraeg, gan ddatblygu ar hyder y plant wrth iddynt ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg. Caiff hyn ei gefnogi gan yr eirfa sydd ar bob tudalen i gefnogi’r dysgwr a'r taflenni gwaith sydd yng nghynnwys y cylchgrawn yn cefnogi’r athro yn y dosbarth.

Mae Bore Da yn addas ar gyfer CA1 a CA2 o'r Cwricwlwm Cymraeg Ail Iaith. Darperir taflenni geirfa, patrymau iaith a gweithgareddau i'r athro hefyd.