Cylchgrawn bywiog Cymraeg i blant 7-10 oed gyda chynnwys digidol ac mewn print!

Cystadlaethau, posau, gwobrau, cartŵns, straeon, jôcs, sêr, llythyron, erthyglau, posteri... 

 

O fis Medi ymlaen bydd newidiadau cyffrous i gylchgrawn Cip;

  • Bydd Cip yn cael ei gyhoeddi fel cylchgrawn deufisol mewn print
  • Bydd pum rhifyn print y flwyddyn sef rhifynnau Medi-Hydref, Tachwedd-Rhagfyr, Ionawr-Chwefror, Mawrth-Ebrill a Mai-Mehefin
  • Bydd y cylchgrawn print yn fwy swmpus ac yn cynyddu i 28 tudalen y rhifyn
  • Bydd tanysgrifiad blwyddyn yn £10 a chost postio
  • Bydd cod QR yn cael ei ddarparu ar gyfer tanysgrifwyr ac o’i sganio, bydd yn rhoi mynediad i’r cynnwys digidol, AM Y TRO CYNTAF ERIOED!

 Cylchgrawn gwych llawn hwyl a sbri - archebwch nawr!            

Comic gwreiddiol cyffrous yn dilyn anturiaethau (y da a'r drwg!) teulu y Slebogiaid!

Wyt ti'n Slebog? 
Rho dro ar y cwis i weld pa mor agos wyt ti at fod yn Slebog!

CWIS Y SLEBOGIAID

Cafodd y cylchgrawn Cymraeg cyntaf i blant ei gyhoeddi yn 1892.

  • Enw’r cylchgrawn oedd ‘Cymru’r Plant’, ac O.M Edwards oedd yn ei ysgrifennu.
  • Erbyn 1922, mab O.M.Edwards sef Syr Ifan ab Owen Edwards oedd yn ysgrifennu ‘Cymru’r Plant’.
  • Yn 1922, ysgrifennodd Syr Ifan lythyr yn ‘Cymru’r Plant’, yn gwahodd holl blant Cymru i ymuno gyda mudiad newydd o'r enw Urdd Gobaith Cymru Fach... a dyna ddechrau’r Urdd.
  • Yn 1987, penderfynwyd newid teitl ‘Cymru’r Plant,’ a theitl newydd cylchgrawn yr Urdd oedd Cip.

 

Mae'r Urdd yn cydnabod cefnogaeth ariannol Cyngor Llyfrau Cymru tuag at gyhoeddi Cip.

Cyngor Llyfrau Logo