Os hoffai ysgol osod y cylchgrawn digidol yn gyflawn ar eu gwefan, eu gofod dosbarth digidol neu ddosbarthu i rieni, mae croeso i chi wneud.

Taflen liwio!

Dyma i ti gip ar glawr rhifyn ddigidol gyntaf Cip, a dy dasg di yw ei lliwio! Clicia ar y daflen, ei hargraffu a'i lliwio! Cofia dynnu lun o dy gampwaith a thagio Urdd Gobaith Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol i ni weld dy waith gwych!

Cystadlaethau, posau, gwobrau, cartŵns, straeon, jôcs, sêr, llythyron, erthyglau, posteri... a mwy!

Mae Cip yn orlawn o ffrindiau Cip, stribed comic Y Slebogiaid gwallgo', stori Seren a Sbarc, rysetiau a chrefftau, posau a chwisiau, straeon a chystadlaethau di-ri. Tanysgrifia i dderbyn Cip yn syth i dy ebost bob deufis!

MELLTEN yn rhan o Cip!

O Fedi 2020 ymlaen bydd cylchgrawn Cip yn cynnwys cylchgrawn Mellten! Dau gylchgrawn mewn un, yn rhad ac am ddim!

Y Slebogiaid

Os wyt ti'n ffan o Cip fe fyddi di'r 'nabod Y Slebogiaid! Comic gwreiddiol cyffrous yn dilyn anturiaethau (y da a'r drwg!) teulu y Slebogiaid!

Cafodd y cylchgrawn Cymraeg cyntaf i blant ei gyhoeddi yn 1892.

  • Enw’r cylchgrawn oedd ‘Cymru’r Plant’, ac O.M Edwards oedd yn ei ysgrifennu.
  • Erbyn 1922, mab O.M.Edwards sef Syr Ifan ab Owen Edwards oedd yn ysgrifennu ‘Cymru’r Plant’.
  • Yn 1922, ysgrifennodd Syr Ifan lythyr yn ‘Cymru’r Plant’, yn gwahodd holl blant Cymru i ymuno gyda mudiad newydd o'r enw Urdd Gobaith Cymru Fach... a dyna ddechrau’r Urdd.
  • Yn 1987, penderfynwyd newid teitl ‘Cymru’r Plant,’ a theitl newydd cylchgrawn yr Urdd oedd Cip.

Gyda diolch am y gefnogaeth ariannol i Cip