Iaw

Cylchgrawn cyfoes a lliwgar ar gyfer dysgwyr oedran uwchradd. Mae'n llawn erthyglau difyr, gweithlenni addysgiadol a chynnwys diddorol ac atyniadol i bobl ifanc sy'n dysgu'r iaith.

Mae IAW yn darparu geirfa a thaflen arbennig i athrawon ei defnyddio yn y dosbarth.

O Fedi 2019, bydd tanysgrifiad blwyddyn yn cynnwys 5 rhifyn print, 5 rhifyn digidol a deunydd arbennig digidol, fydd ar gael trwy'r wefan.

Mae darllen IAW yn gyfle i ddysgwyr Cymraeg gael profiad unigryw o ddarllen yn eang am destunau a phynciau sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Mae IAW yn gylchgrawn hollol unigryw i helpu pobl ifanc Cymru i ddysgu Cymraeg. 

Mae IAW yn addas i bobl ifanc CA3 a CA4 sy'n dilyn y Cwricwlwm Cymraeg ail-iaith, ac yn adnodd gwych i ddatblygu sgiliau darllen y disgyblion. Anogir pobl ifanc i gyfrannu at IAW trwy ysgrifennu llythyron neu gynnig gwaith neu brosiectau sydd wedi eu gwneud yn yr ysgol.  Mae hwn yn gyfle gwych i’r bobl ifanc ymarfer eu sgiliau llafar ac ysgrifenedig yn y Gymraeg.

Yn ogystal â hyn, mae’r taflenni gwaith sydd yng nghynnwys y cylchgrawn yn cyd-fynd gyda gofynion y Cwricwlwm ac yn cefnogi eu datblygiad academaidd.