Ffrindiau IAW

CROESO i IAW ar y wê!

Annwyl IAW!

Mae ysgrifennu a darllen llythyron yn ffordd wych o ymarfer dy Gymraeg! Danfon dy neges arlein trwy lenwi'r blwch isod, ac mi nawn ni roi gymaint a phosib ohonyn nhw yn y cylchgrawn bob mis. (Ceisia gadw dy lythyr yn ddim mwy na 100 gair).


 Mae'n rhaid cael caniatad rhiant neu warchodwr i rannu y manylion gyda ni. Drwy ddewis y blwch yma, rydych yn cadarnhau eich bod wedi derbyn caniatad rhiant/warchodwr. Gwelir isod am fanylion defnydd y data yma.*
 Dewiswch y blwch yma os ydych yn hapus i ni gysylltu gyda chi am weithgareddau, cyfleodd, digwyddiadau a cynigion arbennig yr Urdd. Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio na'i roi i unrhyw drydydd parti.
 

Ôl-rifynnau

2023 - 2024

Rhifyn Hydref/Tachwedd - clicia yma i ddarllen

Rhifyn Rhagfyr/Ionawr - clicia yma i ddarllen

Rhifyn Chwefror/Mawrth - 1 Chwefror, 2024

Rhifyn Ebrill/Mai - 1 Ebrill, 2024

Rhifyn Mehefin/Gorffennaf - 3 Mehefin, 2024

Ôl-rifynnau

2022 - 2023

 

IAW Hydref 2022

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Rhagfyr 2022

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Chwefror 2023

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Ebrill 2023

Clicia yma i ddarllen!

Ôl-rifynnau

2021 - 2022

 

IAW Hydref 2021

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Rhagfyr 2021

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Chwefror 2022

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Ebrill 2022

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Mehefin 2022

Clicia yma i ddarllen!

ôl-rifynnau

2020 - 2021

 

IAW Hydref 2020

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Rhagfyr 2020

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Chwefror 2021

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Ebrill 2021

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Mehefin 2021

Clicia yma i ddarllen!

ôl-rifynnau

2019 - 2020

 

IAW Medi 2019

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Hydref 2019

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Tachwedd 2019

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Ionawr 2020

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Chwefror 2020

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Mawrth 2020

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Ebrill 2020

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Haf 2020

Clicia yma i ddarllen!

ôl-rifynnau

2018 - 2019

 

IAW Medi 2018

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Hydref 2018

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Tachwedd 2018

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Rhagfyr 2018

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Ionawr 2019

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Chwefror 2019

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Mawrth 2019

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Ebrill 2019

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Mai 2019

Clicia yma i ddarllen!
 

IAW Mehefin 2019

Clicia yma i ddarllen!