Wyt ti'n cofio'r Arddorfa yn Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych llynedd? 

'Da ni angen dy help di er mwyn i'r arddorfa edrych yr un mor drawiadol 'leni!

 

Gofynnwn i chi fel ysgolion, clybiau ieuenctid neu unigolion i blannu pâr o hen sgidiau neu wellingtons llawn blodau neu gnydau. Chi piau’r dewis o beth i blannu ynddynt!