Digwyddiadau ar y Gweill
Gorllewin Morgannwg

Clwb Pel rwyd Pontybrenin

Clwb Pel rwyd Pontybrenin

01/06/2020 Ysgol Pontybrenin
Clwb Pel rwyd Pontybrenin

Clwb Pel rwyd Pontybrenin

08/06/2020 Ysgol Pontybrenin
Clwb Pel rwyd Pontybrenin

Clwb Pel rwyd Pontybrenin

15/06/2020 Ysgol Pontybrenin
Clwb Pel rwyd Pontybrenin

Clwb Pel rwyd Pontybrenin

22/06/2020 Ysgol Pontybrenin

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2020

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2020!

PWYSIG - Eisteddfodau 2020

Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw sicrhau yr hawl i berfformio unrhyw ddarn o waith hunan-ddewis gan gyhoeddwr y gwaith. Mae hyn hefyd yn wir am gerddoriaeth cystadlaethau dawns.  Ceir arweiniad pellach trwy gysylltu a'r swyddfa.


Canlyniadau Gala Nofio Cynradd

Cliciwch yma i weld y canlyniadau

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Ysgol Gyfun Bryntawe, Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BU

Ffion Haf Morgan

Ffion Haf Morgan

Swyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg T 01792 560 624 E ffionhaf@urdd.org
Nia Eleri Johns

Nia Eleri Johns

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Gorllewin Morgannwg T 01792 560 624 E niaeleri@urdd.org