Digwyddiadau ar y Gweill
Gorllewin Morgannwg

Pel droed cymysg rhanbarthol

Pel droed cymysg rhanbarthol

11/10/2019 Caeau astro Ashleigh Road
Pel-droed Merched

Pel-droed Merched

18/10/2019 Caeau astro Ashleigh Road
Dyddiad cau gala nofio cynradd

Dyddiad cau gala nofio cynradd

18/10/2019 Canolfan Hamdden Castell Nedd, Dyfed Road
Gala Nofio Cynradd

Gala Nofio Cynradd

06/11/2019 Canolfan Hamdden Castell Nedd, Dyfed Road

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Canlynidau Gala Nofio Cynradd

Cliciwch yma i weld canlyniadau y gala nofio cynradd

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Ysgol Gyfun Bryntawe, Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BU

Ffion Haf Evans

Ffion Haf Evans

Swyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg T 01792 560 624 E ffionhaf@urdd.org
Nia Eleri Johns

Nia Eleri Johns

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Gorllewin Morgannwg T 01792 560 624 E niaeleri@urdd.org
Tomos Lewis

Tomos Lewis

Prentis Ieuenctid Gorllewin Morgannwg T 07812 375 969