Digwyddiadau ar y Gweill
Gorllewin Morgannwg

Clwb Syrffio yr Urdd ( Aberafan)

Clwb Syrffio yr Urdd ( Aberafan)

25/06/2019 Bae Aberafan
Clwb Syrffio yr Urdd ( Aberafan)

Clwb Syrffio yr Urdd ( Aberafan)

02/07/2019 Bae Aberafan
Gwersyll Chwaraeon yr Urdd  (Cwmnedd)

Gwersyll Chwaraeon yr Urdd (Cwmnedd)

22/07/2019 Ysgol Cwmnedd
Gwersyll Gymnasteg yr Urdd (YBB)

Gwersyll Gymnasteg yr Urdd (YBB)

25/07/2019 Ysgol Bae Baglan

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Canlynidau Gala Nofio Cynradd

Cliciwch yma i weld canlyniadau y gala nofio cynradd

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Ysgol Gyfun Bryntawe, Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BU

Ffion Haf Evans

Ffion Haf Evans

Swyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg T 01792 560 624 E ffionhaf@urdd.org
Nia Eleri Johns

Nia Eleri Johns

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Gorllewin Morgannwg T 01792 560 624 E niaeleri@urdd.org
Tomos Lewis

Tomos Lewis

Prentis Ieuenctid Gorllewin Morgannwg T 07812 375 969