Digwyddiadau ar y Gweill
Morgannwg Ganol

Adran Bro Taf

Adran Bro Taf

26/03/2019 Coleg y Cymoedd, Nantgarw
Aelwyd Porthcawl

Aelwyd Porthcawl

30/03/2019 Neuadd y Tabernacl
Adran Porthcawl

Adran Porthcawl

30/03/2019 Neuadd y Tabernacl
Aelwyd Pen-y-fai Bach

Aelwyd Pen-y-fai Bach

01/04/2019 Neuadd Eglwys Nolton, Pen-y-bont ar Ogwr

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Rhaglenni Eisteddfodau

Rhowch glic i'r ddolen isod i weld rhaglen y dydd.

Eisteddfod Sir Cynradd, Pafiliwn Porthcawl, 22 Mawrth 2019

Newid lleoliad Eisteddfod

O ganlyniad i sefyllfa annisgwyl, rydym wedi newid lleoliad ein Eisteddfod Sir Uwchradd. Mi fydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar ddydd Mercher, yr 20fed o Fawrth yn Neuadd y Dref, Maesteg.

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Ysgol Llanhari, Morgannwg Ganol, CF72 9XE

Jordan Morgan-Hughes

Jordan Morgan-Hughes

Swyddog Datblygu Morgannwg Ganol T 01656 457 420 E jordan@urdd.org
Leon Welsby

Leon Welsby

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Morgannwg Ganol T 01656 457 422 E leon@urdd.org
Sion Lewis

Sion Lewis

Swyddog Cymraeg Bob Dydd T 029 2240 5357 E sionlewis@urdd.org