Digwyddiadau ar y Gweill
Morgannwg Ganol

Taith Cynradd

Taith Cynradd

28/10/2019 I'w gadarnhau
Taith Uwchradd

Taith Uwchradd

30/10/2019 I'w gadarnhau
Gala Nofio Cynradd

Gala Nofio Cynradd

07/11/2019 Pwll Nofio Ynysawdre

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Pel Rwyd Cynradd

Dyddiad cau y gystadleuaeth yma yw Hydref 4 i ysgolion Ogwr a Hydref 18 i ysgolion Taf-Elai. Mewngofnodwch er mwyn cofrestru.

Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Mae Rhydian Jenkins o Gwm Llynfi yn cystadlu am Ysgoloriaeth BrynTerfel yn Neuadd Goffa'r Bari ar Hydref yr 11eg.

Prynnwch tocyn i'r noson, gyda thrafnidiaeth bws o Faesteg/Pen-y-bont am £10 + ffi bwcio fechan. Cliciwch YMA 

PWYSIG - Eisteddfodau 2020

Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw sicrhau yr hawl i berfformio unrhyw ddarn o waith hunan-ddewis gan gyhoeddwr y gwaith. Mae hyn hefyd yn wir am gerddoriaeth cystadlaethau dawns.  Ceir arweiniad pellach trwy gysylltu a'r swyddfa.

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Ysgol Llanhari, Morgannwg Ganol, CF72 9XE

Jordan Morgan-Hughes

Jordan Morgan-Hughes

Swyddog Datblygu Morgannwg Ganol T 01656 457 420 E jordan@urdd.org
Lucy Fflur Jones

Lucy Fflur Jones

Swyddog Cynorthwyol Morgannwg Ganol T 01656 457 420 E lucy@urdd.org
Leon Welsby

Leon Welsby

Swyddog Prosiect Cymraeg Bob Dydd T 07966 434 388 E leon@urdd.org