Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Gweithgaredd Hanner Tymor

Blwyddyn 5+6? Beth am ymuno yn ein gweithgaredd hanner tymor? Diwrnod o hwyl a thaith gerdded. Mwy o fanylion isod, neu cliciwch yma i gofrestru!

Y Sgwrs

Sgyrsiau a digwyddiadau arloesol i bobl ifanc 14-25 oed 

www.urdd.cymru/ysgwrs

Yr Awr Fawr

Cliciwch yma i weld gweithgareddau'r Awr Fawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Ysgol Llanhari, Morgannwg Ganol, CF72 9XE

Cysylltu a Staff Chwaraeon
Jordan Morgan-Hughes

Jordan Morgan-Hughes

Swyddog Cymunedol T 01656 457 420 E jordan@urdd.org