Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd

Ffrwyth prosiect ar y cyd rhwng yr Urdd a Chwmni Theatr Bara Caws yw’r sioe wreiddiol ‘Aberhenfelen’ fydd yn cael ei pherfformio yn Galeri Caernarfon ar 23ain o Orffennaf 2019 ac yn yr Atrium yng Nghaerdydd ar 26ain o Orffennaf.

Bwriad y cynllun yw cynnig profiadau celfyddydol gwerthfawr i’r cyfranogwyr, yn ogystal â meithrin darpar gyfarwyddwr, is gyfarwyddwr, dawnsiwr, cerddor ac awdur o dan arweiniad tîm cynhyrchu profiadol.

Meilir Rhys Williams yw’r Cyfarwyddwr ac ef, ynghyd â Cêt Haf (Coreograffi), sy’n arwain ar yr elfennau artistig ac Erin Maddocks wedi dylunio a chynllunio’r set a’r gwisgoedd. 

Elan Grug Muse, Sara Anest a Mared Llywelyn sydd wedi sgriptio’r sioe ac mae’r tair ohonynt yn enillwyr cenedlaethol diweddar ym maes theatr a sgriptio. Dewiswyd hefyd gast o 35 o bobl ifanc o blith criw niferus a fynychodd gyfweliadau yn ystod haf 2018. Yn ogystal ag actorion a cherddorion, mae’r cwmni yn cynnwys technegwyr, offerynwyr a chynllunwyr ifanc sydd yn cyfrannu a chynorthwyo gyda’r gwaith gefn llwyfan.

Cyfansoddwyr y gerddoriaeth yw Ifan Siôn Davies o’r band Sŵnami a'i gyfaill, Rhodri Williams ac maent wedi gweithio gyda band o gerddorion ifanc i ddatblygu’r sgôr a threfniannau cerddorol.

Mae’r tocynnau yn mynd ar werth heddiw – bydd tocynnau Galeri ar werth yn uniongyrchol trwy’r Galeri a thocynnau’r Atrium ar werth trwy Swyddfa’r Eisteddfod – 0845 257 1639.