Gwirfoddoli

Mae gennym nifer helaeth o gyfleoedd gwirfoddoli o fewn y mudiad;

Gallech gynorthwyo gyda;

  • Clybiau/Adrannau/Aelwydydd yr Urdd
  • Clybiau a Gweithgareddau Chwaraeon
  • Teithiau undydd a thramor
  • Eisteddfod yr Urdd yn eich ardal
  • Gwersylloedd yr Urdd fel SWOG

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gydag elerimai@urdd.org neu Swyddog Datblygu neu Chwaraeon eich ardal i drafod y cyfleoedd ymhellach.