Diolch i bawb sydd wedi cefnogi apêl Cronfa Cyfle i Bawb yr Urdd.

Mae'r cyfraniadau hael gan unigolion, cymdeithasau, busnesau a chynghorau lleol wedi ein galluogi ni i gynnig gwyliau haf i 300 o blant a phobl ifanc difreintiedig Cymru yn 2024.