Mae Y Sgwrs yn gyfres o ddigwyddiadau digidol i oedran 14-25 yn ymdrin â materion sy'n effeithio bywydau pobl ifanc heddiw.

Ar y gweill mae sesiynau wedi'w harwain gan arbenigwyr ar iechyd meddwl, newid hinsawdd, hawliau merched, LGBT, iechyd rhyw, cyngor gyrfa a mwy.

Yn y cyfnod cythryblus hwn, rydyn ni'n awyddus iawn i roi lle diogel i bobl ifanc siarad yn agored, i ddysgu gan arbenigwyr neu i wrando'n ddienw i ddod o hyd i atebion am y materion sy'n eu heffeithio.

Does dim pwysau i gyfrannu na hyd yn oed dangos eich wyneb yn y sesiynau – mae croeso i chi wrando, dysgu neu ofyn cwestiynau yn ddienw a heb roi eich camra ymlaen.

Sut i gymryd rhan?

1. Cofrestrwch ar y sesiynau sydd o ddiddordeb i chi.

2. Ar ddiwrnod y sesiwn fe fyddwch yn derbyn linc a chyfrinair i gael mynediad.

3. Wedi rhoi'r cyfrinair i mewn, fe fyddwch yn mynd i 'Ystafell Aros', a byddwn yn rhoi caniatad i chi ymuno â'r sesiwn.

Mawrth

Sesiwn Diwydiant Cerddoriaeth

Nos Fawrth, 30 Mawrth
19:30 - 20:30

Sgwrs gyffredinnol ar gerddoriaeth a'r sîn yng Nghymru!

Yn nghwmni Marged Gwenllian a Lewys Wyn.

Cofrestru

Ebrill

Ymwybyddiaeth Cancr

Nos Fawrth, 06 Ebrill

19:30 - 21:00

Mae'n fis ymwybyddiaeth cancr y ceilliau.  Dewch i glywed am brofiadau pobl ifanc sydd wedi dioddef o gancr.

Cofrestru

Annibyniaeth

Nos Fawrth, Ebrill 13

19:30 - 21:00

Beth yw’r dadleuon o blaid ac yn erbyn, a beth yw’r opsiynau eraill?

Cofrestru

Sut i fod yn entrepreneur ifanc?

Nos Fawrth, 20 Ebrill

19:30 - 21:00

Ydych chi erioed wedi meddwl sut y byddai bod yn fos arnoch chi'ch hun?
Dewch i wrando ar ein gwesteion a fydd yn rhannu eu straeon!

Cofrestru

Yr Etholiad 2021

Nos Fawrth, Ebrill 27

19:30 - 21:00

Sut mae nhw’n gweithio, beth fydd yn digwydd? Sesiwn i ateb unrhyw gwestiynau ynglyn a’r etholiad a’r Senedd.

Cofrestru

Mai

Holi'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd

Nos Fawrth, 04 Mai

19:30 - 21:00

Ymunwch gyda ni i wrando ar Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Mr Afron Jones gyda chyfle i ofyn cwestiynnau.

Cofrestru

Diolch G.I.G

Nos Fawrth, 11 Mai

19:30 - 21:00

Gyda llwyddiant ysgubol gan ein Gwasanaeth Iechyd wrth gyrraedd miliynau o bobl Cymru gyda'r brechiadau, dewch i wrando ar Dr Llinos Roberts ar sut maen nhw wedi llwyddo.

Cofrestru

Cydraddoldeb i Ferched - NHRDda

Nos Fawrth, 18 Mai

19:30 - 21:00

Pwnc Neges Heddwch ac Ewyllys Dda eleni ydy 'Cydraddoldeb i Ferched'.  Ymunwch gyda ni i glywed y neges!

Cofrestru

Cam-fanteisio'n rhywiol

Nos Fawrth, 25 Mai

19:30 - 21:00

Beth yw Cam-fanteisio'n rhywiol?

Sut i adnabod yr arwyddion?

Ble mae cymorth os ydw i angen?

Ymunwch gyda ni i ateb yr holl atebion yma a fwy.

Cofrestru

Oes rhaid mi gadw'r camera 'mlaen?

Na does dim rhaid i ti cadw dy gamera 'mlaen yn ystod y sesiwn os nad wyt yn teimlo'n digon hyderus i wneud.

Oes disgwyl i mi siarad a / neu cyfrannu?

Na does dim disgwyl i ti siarad na chyfrannu yn ystod y sesiwn, y pwysig ydy dy fod yn cael allan o'r sesiwn beth wyt ti isio allan ohono.  Ond hefyd mae croeso i ti siarad / cyfrannu yn ystod y sesiwn os hoffet hefyd.

Beth os mae pobl eraill yn chwerthin arnaf?

Mi fydd aelodau o staff yr Urdd yn y cefndir yn monitro bob agwedd o'r sesiwn er mwyn sicrhau bod pawb sydd yn y sesiwn yn ddiogel ac saff.

Ein Partneriaid

Ydw i'n cael cofrestru am fwy nag un sesiwn?

Wrth gwrs, mae yna croeso mawr i ti cofrestru ar gyfer bob sesiwn os hoffet.

Byddwn yn cael ein rhag rhybuddio os bydd darn o'r trafodaeth sensitif yn mynd i gallu achosi 'triggers'?

Yn ystod y sesiwn os oes unrhyw darn o'r cyflwyniad ble mae'r arweinydd yn meddwl gall hwn achosi poen meddwl i rhwyun mi fydden nhw'n defnyddio'r gair 'Trigger' ac yna mae croeso i ti miwtio / troi'r sain lawr ac ail ymuno wedi'r trafodaeth yna, neu ymadael y sesiwn yn gyfan gwbwl.

Pam bod rhaid i mi llenwi ffurflen cofrestru?

Rydym yn gofyn i bawb llenwi ffurflen cofrestru er mwyn diogelu chi fel pobl ifanc ac hefyd er mwyn weld faint fydd gennym ar y sesiwn.  Paid a phoeni ni fydd yr Urdd yn rhannu eich manylion gyda neb arall ( oni bai bod yna achos diogelu plentyn)