TAITH IWERDDON!

Beth yw'r prosiect?
Ar ôl llwyddiant y ddau gynhyrchiad cyntaf, mae'r Urdd yn mynd â chriw o bobl ifanc draw i wersyll Lurgan yn Connemara, Iwerddon, i gyd-weithio ar gynhyrchiadau pop cyfoes a fydd yn uno'r Gymraeg a'r Wyddeleg.

Gwyliwch y prosiect cyntaf, sydd wedi cael dros 100,000 o wyliadau.

Cân yr ail gynhyrchiad fydd Gwenwyn gan Alffa.
Cân yr ail gynhyrchiad fydd Gwenwyn gan Alffa.