Yr Urdd a TG Lurgan

Sefydlwyd partneriaeth rhwng yr Urdd a TG Lurgan ym mis Mawrth 2020, ond oherwydd y covid roedd yn rhaid i'r ddau gyd gynhyrchiad gyntaf fod yn rai rithiol. 

Yn dilyn llwyddiant y ddau gynhyrchiad cyntaf, ym mis Mehefin 2022, teithwyd yr Urdd a chriw o bobl ifanc draw i wersyll Lurgan yn Connemara, Iwerddon, i gyd-weithio ar gynhyrchiadau pop cyfoes yn y Gymraeg a'r Wyddeleg.

Gwyliwch y fideo isod!

Cân yr ail gynhyrchiad fydd Gwenwyn gan Alffa.
Cân yr ail gynhyrchiad fydd Gwenwyn gan Alffa.