Mae gweithgareddau digidol Cymraeg Bob Dydd yn gyfle i aelodau uwchradd sy'n dysgu Cymraeg fel ail iaith ddod at ei gilydd mewn awyrgylch diogel dros Zoom gyda staff cyfeillgar yr Urdd. Dewch i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog gyda ffrindiau hen a newydd ac ymarfer sgiliau Cymraeg.

Oes rhaid bod yn aelod o'r Urdd?

O fis Hydref, bydd sesiynau Cymraeg Bob Dydd ar gyfer aelodau'r Urdd yn unig. Mae croeso mawr i bawb nad ydyn nhw'n aelodau trwy sesiynau mis Medi i roi blas i chi o'r sesiynau, ac i roi amser i chi benderfynu a ydych chi am ymuno fel aelod. Gallwch ymuno ar-lein yn hawdd yma.

Faint yw'r sesiynau?

Mae holl sesiynau Cymraeg Bob Dydd am ddim i aelodau'r Urdd.

Calendr

Cofrestra ar unrhyw ddigwyddiad sydd o ddiddordeb i ti. Wedi i ti gofrestru, ar ddiwrnod y digwyddiad fe fyddi di'n derbyn linc a chyfrinair i gael mynediad!