Diwrnodau Hwyl Sulgwyn

Ar gyfer pwy?

Mae hwn yn wersyll sy'n addas ar gyfer  blynyddoedd ysgol 4-6.

Pryd mae'r diwrnodau hwyl?

Diwrnod 1: 01/06/23

Diwrnod 2: 02/06/23

Pa mor hir mae'n para?

9:00am - 5:00pm

Beth yw'r cynnwys?

Diwrnod 1 - Cwch cyflym, gemau, bowlio 10!

Diwrnod 2 - Nofio, sglefrio ia, gemau!

Pris

£35 y diwrnod ar gyfer aelodau'r Urdd. Os nad ydych yn aelod eto, gallwch ymaelodi ar-lein yma.

 

Dyddiad cau cofrestru

26/05/2023

Os hoffech ymholi am le ar y cwrs ar ôl y dyddiad cau ebostiwch caerdydd@urdd.org 

 

Bwyd

Bydd eisiau i'ch plentyn ddod a phecyn bwyd eu hunain ar gyfer y diwrnod. 

Nol