Cwrs Preswyl Cynaliadwyedd a Natur

Dyma gwrs preswyl gwych sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc blwyddyn 11 a 12 i brofi agweddau o’r sector Cadwraeth Natur a Chynaliadwyedd. Cynigir y cwrs hwn mewn partneriaeth â WWF Cymru.

Mae cwrs preswyl yma ar gyfer unigolion sy’n ystyried dilyn llwybr gyrfa o fewn y sector cadwraeth natur a chynaliadwyedd ac eisiau blas ar beth all y sector gynnig. Yn ogystal a chael cyfle i gwrdd â unigolion sydd gyda’r un diddordeb mewn natur a’r amgylchedd, bydd cyfle i aros yng ngwersyll Pentre Ifan sydd wedi’i leoli yng nghanol coedwig hynafol Pentre Ifan ac sydd ar gyrion arfordir Parc Cenedlaethol Sir Benfro.

Pryd: 3-5 Ebrill 2024

Pris: Am ddim! Yn cynnwys llety, gweithgareddau a bwyd.

Yn ystod y cwrs preswyl 3 diwrnod bydd cyfle i wneud y canlynol:

  •  Dysgu am beth sy’n gwneud cynefinoedd yr ucheldiroedd, y goedwig a’r arfordir yn unigryw a sut mae sefydliadau yn gweithredu i amddiffyn/cyfoethogi rhain i hybu eu bioamrywiaeth a threftadaeth.
  •  Cael blas ar agweddau o gadwraeth ymarferol – amrywiaeth o arolygon natur, tracio rhywogaethau penodol megis mamaliaid bychain, hybu cynefinoedd adar ac adnabod rhywogaethau.
  • Sesiynau ymarferol ar sut fedrwn leihau ein heffaith ar y blaned trwy weithdai ffasiwn cynaliadwy a gwastraff.
  • Sesiwn cyffrous o anturio (coasteering) a gwylio bywyd gwyllt arfordirol.
  • Clywed cyngor gan gyflogwyr y sector amgylcheddol a’r llwybrau posibl o fewn y byd gwaith amgylcheddol.
Nol