Ymaelodi gyda'r Urdd

Yr holl atebion i'ch cwestiynau wedi eu hateb yma!

 

Dysgu mwy

Cofrestru i Gystadlu!

Mae cofrestru i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd 2022 yn agor ar 1 Ragfyr 2021.

 

Rhestr Testunau 2022

Rhestr o holl gystadlaethau Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022.

 

Dysgu mwy
 

Newidiadau i Restr Testunau 2022

Gwiriwch os oes newidiadau neu ganllawiau ychwanegol i'r cystadlaethau yma

Gweld y newidiadau
 

Sut i gael gafael yn y darnau?

Manylion llawn yma
 

Hawlfraint a Chanllawiau

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod caniatâd hawlfraint wedi ei gasglu cyn perfformio darnau hunan-ddewisiad yn yr Eisteddfod. 

Dysgu mwy
 

Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd

Syniadau am gystadlaethau

Beth am gystadlu?
 

Byw tu allan i Gymru?

Os ydych chi’n byw tu allan i Gymru ac awydd cystadlu yn 2022?

Dysgu mwy
 

Dyddiadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2022

Dewch o hyd i ddyddiadau eich ardal chi!

Dysgu mwy
 

Cystadlaethau Celf, Dylunio a Thechnoleg

Thema 2022 ydi Mor a Mynydd (Summit to Sea).

 

Ceir syniadau o amgylch y thema yma.

Dysgu mwy
 

Prif gystadlaethau 2022

Dysgwch fwy am gystadlaethau fel y Gadair, y Goron, Medal y Dysgwyr, y Fedal Ddrama, y Fedal Gyfansoddi a mwy....

Mwy o fanylion yma
 

CogUrdd

Cystadleuthau coginio i wahanol oedrannau yn Eisteddfod yr Urdd.

Lawrlwythwch ein pecyn gwybodaeth yma.

Dysgu mwy
 

304. Cystadleuaeth Cyfieithu 19–25 oed

Mi fydd y darn gosod sydd angen ei gyfieithu allan ym mis Ionawr 2022.

Dysgu mwy
 

Meithrin Talent – Talent Meithrin 18-24 oed

Ymgais i ddarganfod perfformwyr newydd sydd â’r ddawn i ddiddanu plant ifanc rhwng 2–4 oed.

Lawrlwythwch y ffurflen gais a’i danfon ynghyd â chlip fideo yn cyflwyno eich hun ac yn arddangos eich dawn perfformio.

Lawrlwythwch yma!
 

Dawnsio Gwerin

Ydych chi'n meddwl cystadlu yn 2022?

Gwyliwch holl ddawnsfeydd Eisteddfod yr Urdd yma.

Gwyliwch yma!