Beirniadaethau a Gwaith Buddugol Prif Seremoniau Eisteddfod Sir Ddinbych 2022

Darllenwch yma!

Canlyniadau CDT + Cyfansoddi a Chreu

Dysgu mwy

Canlyniadau Eisteddfod T

Darllenwch yma!

Beirniadaethau Gwaith Cartref

Holl feirniadaethau cystadlaethau gwaith cartref Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022 

Darllenwch yma!
 

Amserlen Ddyddiol Eisteddfod yr Urdd 2022

Amserlen Cystadlaethau a Seremoniau dyddiol Eisteddfod yr Urdd 2022 

Cliciwch yma
 

Ymaelodi gyda'r Urdd

Yr holl atebion i'ch cwestiynau wedi eu hateb yma!

 

Dysgu mwy
 

Sioeau Cerdd

Dewch o hyd i restr o Sioeau Cerdd sydd wedi cael eu clirio o ran hawlfraint. 

Dysgu mwy
 

Hawlfraint a Chanllawiau

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod caniatâd hawlfraint wedi ei gasglu cyn perfformio darnau hunan-ddewisiad yn yr Eisteddfod. 

Dysgu mwy
 

Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd

Syniadau am gystadlaethau

Beth am gystadlu?
 

Byw tu allan i Gymru?

Os ydych chi’n byw tu allan i Gymru ac awydd cystadlu yn 2022?

Dysgu mwy

Prif gystadlaethau 2022

Dysgwch fwy am gystadlaethau fel y Gadair, y Goron, Medal y Dysgwyr, y Fedal Ddrama, y Fedal Gyfansoddi a mwy....

Mwy o fanylion yma