SWYDDOGION EISTEDDFOD GENEDLAETHOL URDD GOBAITH CYMRU,

SIR DDINBYCH 2022

PWYLLGOR GWAITH

Cadeirydd:                  Dyfan Phillips                           

Is-Gadeirydd:              Heledd Owain             

Ysgrifennydd:              Delyth Williams   

Trysorydd:                  Catherine Jones                           

                       

CYLLID/NAWDD

Cadeirydd:                  Catherine Jones                                         

Is-Gadeirydd:              Morfudd Jones                    

 

CERDDORIAETH

Cadeirydd:                  Ann Davies                                                 

Is-Gadeirydd:              Manon Tudur             

Ysgrifennydd:              Nia Wyn Jones                                          

Trysorydd:                  Ann Edwards                  

 

LLEFARU

Cadeirydd:                  Haf Evans                                                      

Is-Gadeirydd:              Angharad Rhys                            

Ysgrifennydd:              Rhian Iorwerth                                                   

                                  Iona Davies                                                          

 

DYSGWYR

Cadeirydd:                  Eirian Siân Thomas                                   

Ysgrifennydd:              Gareth V Williams                          

Trysorydd                   Elizabeth Ffloyd                                               

           

 

THEATR

Cadeirydd:                  Siân Alwen                                   

Is-Gadeirydd:              Einir Haf Huws                                                  

Ysgrifennydd:              Catherine Jones               

Trysorydd:                  Lyn Thomas                                              

 

DAWNS

Cadeirydd:                  Sian Eryddon                       

Ysgrifennydd:              Claire Tranmer                              

 

LLENYDDIAETH

Cadeirydd:                  Bethan Hughes                        

Is-Gadeirydd:              Marc Jones                                                  

Ysgrifennydd:              Nia Davies                                             

 

 

CELF, DYLUNIO A THECHNOLEG

Cadeirydd:                  Jan Wilson Jones