Cwestiynau Cyffredin

A fydd Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych yn 2021?

Mae'n amhosib i ni gadarnhau ar hyn o bryd oherwydd sefyllfa'r pandemig. Fe fyddwn yn gwneud yn siŵr i roi gwybod os bydd unrhyw newydd.

Oes angen bod yn aelod i gystadlu yn Eisteddfod 2021

Bydd angen ymaelodi i gymryd rhan yng ngweithgareddau Eisteddfod yr Urdd yn 2020 - 2021. Mae'n bosib ymaelodi ar ein gwefan o'r 7fed o Fedi ymlaen.

Mae gen i ymholiad am Eisteddfod yr Urdd 2021

Cysylltwch â eisteddfod@urdd.org gydag unrhyw ymholiad pellach am Eisteddfod yr Urdd 2021