Yma cewch yr holl wybodaeth am Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019!

Os na allwch ddod o hyd i rywbeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Cwestiynau cyffredin

Atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin am Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019

Dod o hyd i atebion

Cystadlu

Wyt ti'n cystadlu yn yr Eisteddfod eleni? Neu'n dod i'r Eisteddfod fel rhiant neu athro i gystadleuydd?

Canlyniadau Llwyfan 2019

Holl ganlyniadau llwyfan o Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro ar gael yma!

Canlyniadau Llwyfan 2019

Cystadlu yn 2019

Rhestr testunau, rheolau a chanllawiau, trefn cystadlaethau

Dysgu mwy

Tocynnau

Archebwch eich bandiau braich am fynediad i'r rhagbrofion a'r Pafiliwn, a'ch tocynnau i'r cyngherddau a sioeau nos

Y Maes

Gweithgareddau ar y Maes

Cerddoriaeth, gweithgareddau, chwaraeon - mae digonedd i'w wneud ar y Maes!

Gweld be' sydd ymlaen

Mwy

Methu dod o hyd i rywbeth? Cysylltwch â ni!