Cystadlu

Trefn cystadlaethau Eisteddfod yr Urdd 2019

Trefn y cystadlu yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mae Caerdydd

Gweld pa gystadlaethau sydd ymlaen bob dydd

Mwy am gystadlu

Rhestr testunau, gwybodaeth am lawrlwytho ac archebu darnau, rheolau a chanllawiau, trefn cystadlaethau

Gweld mwy am gystadlu

Cwestiynau Cyffredin

Bob dim rydych angen gwybod cyn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro

Yr atebion i'ch cwestiynau

Cofrestru i Gystadlu

I gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd mae angen i chi gofrestru. Mae cofrestru i gystadlu yn rhad ac am ddim, ond cofiwch wneud cyn y dyddiad cau! 

Wyt ti'n cystadlu eleni?

Tocynnau

Archebwch eich tocynnau cyn i'r pris cynnar gostyngol ddod i ben ar Ebrill 30!

Mwy

Methu dod o hyd i rywbeth? Cysylltwch â ni!