Edrychwch yn ôl ar Eisteddfod arbennig yng Nghaerdydd a'r Fro!

Dewch o hyd i ganlyniadau a lluniau o'r wythnos yma.