Beth yw Yr Awr Fawr?

Mae'r Awr Fawr yn gyfle i blant cynradd ddod at ei gilydd mewn awyrgylch diogel dros Zoom gyda staff cyfeillgar yr Urdd i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog gyda ffrindiau hen a newydd.

Oes rhaid bod yn aelod o'r Urdd?

Oes mae angen i chi fod yn aelod o'r Urdd i gymryd rhan yn Yr Awr Fawr. Ond peidiwch â phoeni gallwch ymuno ar-lein yn hawdd yma.

Faint yw'r sesiynau?

Mae holl sesiynau Yr Awr Fawr am ddim i aelodau'r Urdd.

Calendr

Cofrestra ar unrhyw ddigwyddiad sydd o ddiddordeb i ti. Wedi i ti gofrestru, ar ddiwrnod y digwyddiad fe fyddi di'n derbyn linc a chyfrinair i gael mynediad!

Celf a Chrefft

Nos Farwth, 23 Mawrth 2021

5:00 - 6:00

Teimlo’n greadigol? Yna ymuna gyda’r sesiwn celf a chrefft pasg.

Cofrestru

Eisteddfod Dwl

Nos Fawrth, 30 Mawrth 2021

5:00 - 6:00

Mae mis Mawrth yn golygu un peth sef Eisteddfodau felly ymuna gyda ni yn yr Eisteddfod hwyl yma. Mi fydd yn llawn hwyl a sbri!

Cofrestru

Coginio

Nos Fawrth

13 Ebrill 2021

5:00 - 6:00y.h.

Dewch i goginio danteithion blasus i rhannu gyda pawb yn y ty!

 

Cofrestru

Sesiwn Canu

Nos Fawrth

6 Ebrill 2021

5:00 - 6:00y.h

Ymuna gyda ni i ganu caneuon amrywiol gyda Marged a Lewys!

Cofrestru

Bingo

Nos Fawrth

20 Ebrill 2021

5:00 - 6:00y.h

Ymuna gyda ni am gêm o Bingo o gwmpas y tŷ.

Cofrestru

Celf a Chrefft Gwanwyn

Nos Fawrth

27 Ebrill 2021

5:00 - 6:00y.h

Dewch i greu addurniadau lliwgar tymor y Gwanwyn!

Cofrestru

Sgwennu Creadigol

Nos Fawrth

4 Mai 2021

5:00 - 6:00y.h

Hoff o sgwennu storïau a cherddi?

Dewch i gweithdy Sgwennu Creadigol!

Cofrestru

Sesiwn Clocsio

Nos Fawrth

11 Mai 2021

5:00 - 6:00y.h

Dewch i symud eich traed a dysgu sgil newydd yn ein sesiwn Clocsio gyda Geth!

Cofrestru

Baneri Eisteddfod T

Nos Fawrth

18 Mai 2021

5:00 - 6:00y.h

Mae Eisteddfod T yn agosau, ymuna gyda ni i greu baneri lliwgar!

 

Cofrestru

Parti Eisteddfod T

Nos Fawrth

25 Mai 2021

5:00 -6:00y.h

Ymuna gyda ni am barti i ddathlu Eisteddfod T 2021!

Cofrestru

Eisteddfod T

Nos Fawrth

1 Mehefin 2021

5:00 -6:00y.h

Ymuna gyda ni ar gyfer gweithgaredd arbennig Eisteddfod T!

Cofrestru