Mae Urdd Gobaith Cymru yn casglu barn pobl ifanc am be sydd ar gael yn Y Gymraeg yn dy ardal di.

Da ni'n awyddus i ddebryn adborth ar be sydd ar gael yn dy ardal di a be hoffe ti weld ar gael yn dy ardal leol. 

Dylai gymryd dim mwy na 5 munud i'w lenwi. 

Diolch am dy amser.