Pecyn Addysg a Phosteri Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd 2019

Os ydych chi'n gweithio gyda phlant neu bobl ifanc gallwch ddefnyddio'r pecynnau addysg sydd wedi eu paratoi'n arbennig ar eich cyfer.

Mae'r pecynnau yn mynd i'r afael â'r pynciau o dan sylw yn y Neges, sef pobl ifanc yn codi eu Llais a sefyll gyda plant a phobl ifanc yng Nghymru ac ar draws y byd sydd yn dioddef o drais - trais cyllyll, trais gynnau a thrais drwy ryfel.  

Gallwch lawrlwytho'r ffeiliau unigol isod.

Mae'r holl bosteri, mewn 44 o ieithoedd, hefyd ar gael ar ochr dde y dudalen. 

Os cewch unrhyw broblem, cofiwch gysylltu ar heddwch@urdd.org