Sut byddwn ni'n defnyddio eich data?

Byddwn ond yn defnyddio eich gwybodaeth i rannu gwybodaeth am gyfleoedd prentisiaethau, rhannu gyda sefydliadau eraill all gynnig cyfleoedd prentisiaethau, a'ch hysbysebu ynglŷn â digwyddiadau prentisiaethau.

Byddwn hefyd yn defnyddio’r data yn ei chyfanrwydd fel tystiolaeth ynglŷn â'r galw am brentisiaethau cyfrwng Cymraeg mewn ystod eang o sectorau.

NÔL