Cynorthwyydd Cegin a Llety

 

Mae Gwersyll Glan-Llyn yn chwilio am staff yn yr adran Cegin a Llety, Swyddi Coginio, Gweini a pharatoi bwyd a swyddi glanhau.

Mae’r rhain yn swyddi parhaol, gyda’r oriau gwaith i’w trafod a gellir trafod patrwm shifftiau hyblyg.

Cyflog:  £10.26 YR AWR (£18,673 y flwyddyn, pro rata)

Am fwy o fanylion darllenwch y swydd ddisgrifiad neu cysylltwch â Huw Antur ar  01678 541000 neu huwantur@urdd.org.

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.