Goruchwyliwr Cegin

 

GORUCHWYLIWR CEGIN

 

 

MAE GWERSYLL GLAN-LLYN YN CHWILIO AM GORUCHWYLIWR GEGIN.

 

 

MAE’R RHAIN YN SWYDDI PARHAOL, SY’N MEDRU CYNNWYS GWAITH MIN NOS A PHENWYTHNOSAU, GYDA’R ORIAU GWAITH I’W TRAFOD A GELLIR TRAFOD PATRWM SHIFFTIAU HYBLYG.

 

 

CYFLOG:  GRADDFA 2: £11.38 - £13.21 YR AWR

 

 

AM FWY O FANYLION CYSYLLTWCH Â HUW SYMONDS AR

01678 541000 neu huwsymonds@urdd.org.