Swyddogion Eisteddfod 2023

PWYLLGOR GWAITH

Cadeirydd:                   Carys Edwards            

Is- Gadeiryddion         Sioned Page Jones    

                                     Peter Harries               

                                     Lowri Thomas                 

Ysgrifennydd:              Beti Wyn James       

                       

CYLLID/NAWDD

Cadeirydd:                    Gethin Thomas           

 

CELF

Cadeirydd:                    Mark Davies                     

Ysgrifennydd:               Bronwen Walters     

  

CERDDORIAETH

Cadeirydd:                    Meinir Richards           

Is- Gadeirydd               Iwan Griffiths             

Ysgrifennydd:               Nickola Roderick        

 

CERDD DANT

Cadeirydd:                    Nia Clwyd                   

Is- Gadeirydd:              Siwan Dafydd            

Ysgrifennydd:               Kim Lloyd Jones        

 

LLEFARU

Cadeirydd:                     Mari Grug                    

Is- Gadeirydd             

Ysgrifennydd:               Bethan Griffiths           

 

DYSGWYR

Cadeirydd:                    Mari Owen                                     

Is-Gadeirydd:               Tina Thomas              

Ysgrifennydd:               Bethan Griffiths           

Trysorydd                      Meryl Hendry                                                           

           

THEATR

Cadeirydd:                     Carys Edwards          

Is-Gadeirydd:                Llinos Jones               

Ysgrifennydd:                Carys Hâf                    

Trysorydd:                     Lleucu Edwards          

 

 

DAWNS

Cadeirydd:                     Sioned Page- Jones  

Is-Gadeirydd:                Aled Rees                  

Ysgrifennydd:                Cerian Phillips             

   

 

LLENYDDIAETH

Cadeirydd:                     Lowri Davies             

Is-Gadeirydd:                         

Ysgrifennydd:                Hanna Hopwood         

      

  

IEUENCTID

Cadeirydd:                     Siwan Fflur Dafydd     

Is-Gadeirydd:                Lowri Thomas            

Ysgrifennydd:                Heledd Walters        

Trysorydd                      Ifan Rogers