Digwyddiadau ar y Gweill
Ynys Môn

Clwb Chwaraeon Llanfair bl 1 a 2

Clwb Chwaraeon Llanfair bl 1 a 2

17/09/2019 Ysgol Llanfairpwll
Pwyllgor Cylch Glannau Menai

Pwyllgor Cylch Glannau Menai

17/09/2019 Ysgol Llanfairpwll
Pel-Droed Bach Borth

Pel-Droed Bach Borth

17/09/2019 Canolfan Hamdden David Hughes
Pel-Droed Bach Borth (Blwyddyn 1 a 2)

Pel-Droed Bach Borth (Blwyddyn 1 a 2)

17/09/2019 Canolfan Hamdden David Hughes

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich cangen am weithgaredd yn y Rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

PWYSIG - Eisteddfodau 2020

Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw sicrhau yr hawl i berfformio unrhyw ddarn o waith hunan-ddewis gan gyhoeddwr y gwaith. Mae hyn hefyd yn wir am gerddoriaeth cystadlaethau dawns.  Ceir arweiniad pellach trwy gysylltu a'r swyddfa.

Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Taith Eidal Ynys Môn 2019

Gwyliau hâf i aelodau blynyddoedd 9 a 10. Amser yn Venice, ac ardal Llyn Garda. cliciwch YMA am fwy o wybodaeth.

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Urdd Gobaith Cymru, Ysgol Uwchradd Bodedern, Bodedern, Ynys Môn, LL65 3SU

Ffôn Swyddfa : 01407 470010

Eryl Williams

Eryl Williams

Uwch Swyddog Datblygu T 01407 470 010 E eryl@urdd.org
Lowri Turner

Lowri Turner

Swyddog Ieuenctid Ynys Môn T 01407 470 010 E lowriturner@urdd.org
Carol Jones

Carol Jones

Swyddog Gweinyddol Ynys Môn T 01407 470 010 E carol@urdd.org
Elen Jones

Elen Jones

Prentis Gwaith Ieuenctid T 01407470010 E elenjones@urdd.org