Mae Eisteddfod yr Urdd 2023 yn agosau,

sy'n golygu bod hi'n amser i ti gofrestru

i gystadlu!

 

Dyma dudalen o adnoddau defnyddiol i ti.

 

Linc i gofrestru i gystadlu - Mae'r gofrestr yn cau ar y 13eg o Chwefror felly sicrha dy fod yn cofrestru cyn hynny! Cofia hefyd bod angen i ti fod yn aelod o'r Urdd er mwyn gallu cystadlu (Clicia yma i ymaelodi)

Rhestr Testunau - Gwna'n siwr i bori trwyddo, bydd rhai pethau wedi newid ers llynedd... Mae rhywbeth at ddant pawb yma, o ganu i actio, o goginio i ddarlunio!

Darnau Gosod - Wyt ti'n chwilio am ddarn gosod? Dyma ti!

Dysgwyr - Mae amryw o gyfleoedd i ddysgwyr yn yr Eisteddfod, cymer olwg!

Cofrestru i Gystadlu

Mae'r gofrestr i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2023 ar agor nawr!

Cer Amdani

Cofrestra
 

Rhestr Testunau

Cliciwch yma i ddarllen Rhestr Testunau Eisteddfod Sir Gaerfyrddin 2023

Darllen yma
 

Darnau Gosod Eisteddfod '23

Clicia yma i gael gafael ar rhai o ddarnau gosod Eisteddfod Sir Gaerfyrddin 2023 

clicia yma!
 

Dysgwyr

clicia yma!
Countdown