1. unawd Bl.2 ac iau - Mr Triongl - rhagweiniad yn unig 12. Côr Bl 6 ac iau i ddysgwyr - Gwyliau - Rhagarweiniad a rheolau 17. Deuawd 7, 8 a 9 - Gweddi Hwyrol - £4 20. Deuawd Bl 10 a dan 19 oed - Dwys fel y Nos - geiriau Cymraeg 22. Parti Deusain Bl.9 ac iau (Ad) - Chwedl yr Afon a’r Dref - £4 23. Côr Bl.9 ac iau (Ad) - Atgofion - £4 24. Côr SATB dan 19 oed - Dydd Da (BonDi) - geiriau Cymraeg 25. Parti Bechgyn Bl.7, 8 a 9 - Paid Troi Dy Gefn - £4 29. Côr SATB dan 19 oed - Hoff Geffylau Hardd dy Freuddwyd - geiriau Cymraeg 49. Parti Recorder Bl.6 ac Iau 2023 - Sing a Rainbow 75. geiriau Unawd Cerdd Dant Bl. 2 ac iau - Tyfu'n Hen 76. Cainc Maen y Wern - Unawd Cerdd Dant Bl.3 a 4 80. Gosodiad ar gyfer Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) - Dweud Dim 81. Côr Cerdd Dant Bl 6 ac iau - Twm Siôn Cati - geiriau 83. Geiriau Unawd Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 - Hwiangerdd Afon Tywi 85. Adran Benllyn 2 ar gyfer Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 88. geiriau Grŵp Cerdd Dant 19 - 25 oed - Y Gân Ola 89. Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed - Cywydd Coffa Ray (detholiad penodol) 90. Deuawd Cerdd Dant 19 - 25 oed - Emyn Gwladgarol 93. Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau - West is Best 94. Geiriau Parti Cerdd Dant 14 - 25 oed (Aelwyd) - Bois y Cestyll 99. DAWNS WERIN BL 4 AC IAU 100. DAWNS WERIN BL.6 AC IAU (YSGOLION HYD AT 100 O BLANT) 101. DAWNS WERIN BL 6 AC IAU (YSGOLION DROS 100 O BLANT) 103. DAWNS WERIN BL.7, 8 A 9 104. DAWNS WERIN BL 10 A DAN 19 OED 105. DAWNS WERIN BL.9 A DAN 25 OED (Ae / UAd) 126. Grwp Llefaru Bl.6 ac iau - Merched Beca, Arwel John 128. Llefraru - Llefaru Unigol Bl.7, 8 a 9 - Amazonia, Einir Jones 127. Grwp Llefaru Bl.6 ac iau (Ad) - Y Gwynt a'r Haul 129. Grwp Llefaru Bl.9 ac iau (Ad) - Gwyrdd 134. Grwp Llefaru dan 25 oed (Aelwyd) - Detholiad o Dan y Wenallt 145. Perfformiad Theatrig o Sgript Bl 6 ac iau 150. Perfformiad Theatrig o Sgript Bl, 7, 8 a 9 162. Perfformiad Theatrig o Sgript Bl 6 ac iau (dysgwyr) 164. Perfformiad Theatrig o Sgript Bl 7-9 (dysgwyr) 306. Cyfieithu 19 - 25 oed