Gwirfoddoli - Pêl-droed Cenedlaethol yr Urdd

Crynodeb: Cystadleuaeth Cenedlaethol pel-droed ysgolion uwchradd Cymru. Bydd dros 100 o dimau merched a bechgyn blwyddyn 7 i 10 o ysgolion ar draws Cymru yn cystadlu yn Aberystwyth. Bydd cit Urdd ar werth a noddwyr ar y safle yn hyrwyddo ei sefydliadau. Bydd Gwyl Gynradd yr Urdd ar y penwythnos dilynol lle fydd cyfleoedd arall i wirfoddoli.

Lleoliad: Caeau Blaendolau, Aberystwyth

Dyddiad: 12/05/2023 (Dydd Gwener)

Bydd angen bod ar y safle o 9yb hyd at 5yp.

Rolau a chyfrifoldebau ar y dydd:

 • Helpu i reoli cae
 • Sicrhau bod ysgolion yn ymwybodol o ble mae nhw fod
 • Trefnu'r cardiau sgor rhwng y caeau ac uwch rheolwr caeau
 • Brandio yn y bore a thynnu lawr yn y nos
 • Help ar y bwrdd cofrestru

Pam gwirfoddoli?

 • Derbyn cit yr Urdd
 • Cinio bob dydd
 • Profiad o weithio mewn digwyddiad
 • Cyfarfod pobl newydd
 • Adran Prentisiaethau ar y safle i holi cwestiynau
 • Bod yn rhan o dim yr Urdd

Cysylltwch a tomosbirkhead@urdd.org i wirfoddoli!