Mae'r Urdd wedi datblygu system newydd ar gyfer gwirfoddoli o fewn y sector chwaraeon. Mae hyn yn cynnwys tri llwybr gwirfoddoli. 

O fewn bob llwybr mae cyfleoedd i ennill cymwysterau chwaraeon, derbyn cit yr Urdd, y cyfle i ymuno â fforymau chwaraeon yr Urdd a derbyn mentora gan staff a phrentisiaid yr Urdd. Wrth symud o un llwybr i'r nesaf, bydd mwy o gyfrifoldebau a chyfleoedd ar gael i chi fel gwirfoddolwr.

Llwybr Efydd

Gofynion y llwybr efydd

 • Blwyddyn 10 & 11
 • Yn aelod o'r Urdd
 • Gallu cyfathrebu gyda plant a phobl ifanc yn effeithiol

Beth sy'n cael ei gynnig ar y llwybr efydd?

 • Hyfforddiant Gallaf Arwain
 • Hyfforddiant DIT Lefel 1
 • Cwrs Llythrennedd Corfforol
 • Crys-t a siwmper gwirfoddoli yr Urdd
 • Derbyn mentora gan staff/prentisiaid yr Urdd wrth hyfforddi
 • Raffl misol gwobr gwirfoddolwyr
 • Cyfle i fod yn rhan o fforwm chwaraeon rhanbarthol a chenedlaethol
 • Cyfleoedd i wirfoddoli yn nhwrnameintiau chwaraeon yr Urdd

Rôl gwirfoddolwr efydd

 • Cynorthwyo hyfforddwyr yr Urdd mewn clybiau a gweithgareddau chwaraeon

Llwybr Arian

Gofynion y llwybr arian

 • Blwyddyn 12 & 13 neu wedi cwblhau llwybr gwirfoddoli efydd
 • Yn aelod o'r Urdd
 • Gallu cyfathrebu gyda plant a phobl ifanc yn effeithiol
 • Profiad blaenorol o hyfforddi

Beth sy'n cael ei gynnig ar y llwybr arian?

 • Hyfforddiant Gallaf Arwain
 • Hyfforddiant DIT Lefel 1 (opsiwn i fynychu hyfforddiant pellach)
 • Hyfforddiant Llythrennedd Corfforol
 • Hyfforddiant CSLA2
 • Hyfforddiant cwrs arwain NGB
 • Crys-t a siwmper gwirfoddoli yr Urdd
 • Mynediad i benwythnos hyfforddi yr Urdd (Prifysgol Aberystwyth)
 • Mentora gan staff/prentisiaid yr Urdd wrth hyfforddi
 • Mentora gwirfoddolwyr llwybr efydd
 • Raffl misol gwobr gwirfoddolwyr
 • Cyfle i fod yn rhan o fforwm chwaraeon rhanbarthol a chenedlaethol
 • Cyfleoedd i wirfoddoli yn nhwrnameintiau chwaraeon yr Urdd

Rôl gwirfoddolwr arian

 • Cynorthwyo hyfforddwyr yr Urdd mewn clybiau a gweithgareddau chwaraeon
 • Cynllunio ac arwain gweithgareddau mewn clybiau chwaraeon
 • Parodrwydd i roi cymorth i wirfoddolwyr efydd os oes angen

Llwybr Aur

Gofynion y llwybr aur

 • Dros 18 mlwydd oed neu wedi cwblhau llwybr gwirfoddoli arian
 • Yn aelod o'r Urdd
 • Gallu cyfathrebu gyda plant a phobl ifanc yn effeithiol
 • Profiad blaenorol o hyfforddi
 • Cymhwyster hyfforddi

Beth sy'n cael ei gynnig ar y llwybr aur?

 • Hyfforddiant Gallaf Arwain
 • Hyfforddiant DIT lefel 1 (opsiwn i fynychu hyfforddiant pellach)
 • Hyfforddiant Llythrennedd Corfforol
 • Hyfforddiant CSLA2
 • Hyfforddiant cwrs arwain NGB lefel 1 mewn chwaraeon o'ch dewis
 • Cwrs 'Autism Awareness'
 • Cwrs Cymorth Cyntaf
 • Crys-t a siwmper gwirfoddoli yr Urdd
 • Derbyn mentora gan staff/prentisiaid yr Urdd wrth hyfforddi
 • Mentora gwirfoddolwyr efydd/arian
 • Raffl misol gwobr gwirfoddolwyr
 • Cyfle i fod yn rhan o fforwm chwaraeon rhanbarthol a chenedlaethol
 • Cyfleoedd i wirfoddoli yn nhwrnameintiau chwaraeon yr Urdd
 • Hyfforddi yn annibynnol

Rôl gwirfoddolwr aur

 • Cynorthwyo hyfforddwyr yr Urdd mewn clybiau a gweithgareddau chwaraeon
 • Cynllunio ac arwain gweithgareddau mewn clybiau chwaraeon
 • Parodrwydd i roi cymorth i wirfoddolwyr efydd ac arian os oes angen
 • Hyfforddi clybiau chwaraeon yn annibynnol