Mae'r Adran Chwaraeon yn cynnig tri llwybr gwrifoddoli, sef Llwybr Efydd, Arian ac Aur. O fewn bob llwybr mae cyfleoedd i ennill cymwysterau chwaraeon, derbyn cit yr Urdd, y cyfle i ymuno â fforymau chwaraeon yr Urdd a derbyn mentora gan staff a phrentisiaid yr Urdd. Wrth symud o un llwybr i'r nesaf, bydd mwy o gyfrifoldebau a chyfleoedd ar gael i chi fel gwirfoddolwr.

Sut i ymuno â'r llwybrau:

Ar ôl dechrau gwirfoddoli, bydd cyfle i chi wneud cais i ymuno â'r llwybrau gwirfoddoli. 

O fewn bob llwybr mae cyfleoedd i ennill cymwysterau chwaraeon, derbyn cit yr Urdd, y cyfle i ymuno â fforymau chwaraeon yr Urdd a derbyn mentora gan staff a phrentisiaid yr Urdd. Wrth symud o un llwybr i'r nesaf, bydd mwy o gyfrifoldebau a chyfleoedd ar gael i chi fel gwirfoddolwr.

Llwybr Efydd

Isafswm oriau gwirfoddoli llwybr efydd:

 • 15 awr

Beth sy'n cael ei gynnig ar y llwybr efydd?

 • Hyfforddiant Gallaf Arwain
 • Hyfforddiant DIT Lefel 1
 • Cwrs Llythrennedd Corfforol
 • Crys-t a siwmper gwirfoddoli yr Urdd
 • Derbyn mentora gan staff/prentisiaid yr Urdd wrth hyfforddi
 • Cyfleoedd i wirfoddoli yn nhwrnameintiau chwaraeon yr Urdd

Rôl gwirfoddolwr efydd

 • Cynorthwyo hyfforddwyr yr Urdd mewn clybiau a gweithgareddau chwaraeon

Llwybr Arian

Isafswm oriau gwirfoddoli llwybr arian:

 • 30 awr

Beth sy'n cael ei gynnig ar y llwybr arian?

 • Hyfforddiant Gallaf Arwain
 • Hyfforddiant DIT Lefel 1 (opsiwn i fynychu hyfforddiant pellach)
 • Hyfforddiant Llythrennedd Corfforol
 • Hyfforddiant CSLA2
 • Hyfforddiant cwrs arwain NGB
 • Crys-t a siwmper gwirfoddoli yr Urdd
 • Mentora gan staff/prentisiaid yr Urdd wrth hyfforddi
 • Cyfleoedd i wirfoddoli yn nhwrnameintiau chwaraeon yr Urdd

Rôl gwirfoddolwr arian

 • Cynorthwyo hyfforddwyr yr Urdd mewn clybiau a gweithgareddau chwaraeon
 • Cynllunio ac arwain gweithgareddau mewn clybiau chwaraeon
 • Parodrwydd i roi cymorth i wirfoddolwyr efydd os oes angen

Llwybr Aur

Isafswm oriau gwirfoddoli llwybr aur:

 • 45 awr

Beth sy'n cael ei gynnig ar y llwybr aur?

 • Hyfforddiant Gallaf Arwain
 • Hyfforddiant DIT lefel 1 (opsiwn i fynychu hyfforddiant pellach)
 • Hyfforddiant Llythrennedd Corfforol
 • Hyfforddiant CSLA2
 • Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Awtistiaeth
 • Cwrs Cymorth Cyntaf
 • Crys-t a siwmper gwirfoddoli yr Urdd
 • Derbyn mentora gan staff/prentisiaid yr Urdd wrth hyfforddi
 • Cyfleoedd i wirfoddoli yn nhwrnameintiau chwaraeon yr Urdd
 • Hyfforddi yn annibynnol

Rôl gwirfoddolwr aur

 • Cynorthwyo hyfforddwyr yr Urdd mewn clybiau a gweithgareddau chwaraeon
 • Cynllunio ac arwain gweithgareddau mewn clybiau chwaraeon
 • Parodrwydd i roi cymorth i wirfoddolwyr efydd ac arian os oes angen
 • Hyfforddi clybiau chwaraeon yn annibynnol