Gwirfoddoli - Urdd WRU 7s

Crynodeb: Cystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr mwyaf Cymru, mewn partneriaeth gyda’r WRU. Bydd dros 400 tîm yn cystadlu dros yr wythnos gyda 100 ohono nhw’n timau merched. Mi fydd gŵyl i ysgolion Anghenion Arbennig a sesiynau sgiliau a rygbi cadair olwyn i ysgolion gynradd lleol fel rhan o’r digwyddiad.

Dyddiad: i'w gadarnhau

Amseroedd: 9:00yb i 5:00yp (pob dydd)

Ble?: Caeau Pontcanna

Cyfrifoldebau:

 • Helpu i rheoli cae
 • Wneud yn siŵr bod ysgolion yn ymwybodol o lle mae nhw fod
 • Trefnu’r sgôr cards rhwng yr caeau a uwch rheolwr caeau
 • Brandio yn y bore a tynnu lawr yn y nos
 • Helpu gyda’r sesiynau i ysgolion gynradd
 • Bod ar yr bwrdd cofrestru

Pam gwirfoddoli:

 • Bag llawn Cit Urdd
 • Cinio pob Dydd
 • Profiad digwyddiadau
 • Cwrdd a pobl newydd
 • Adran Prentisiaethau ar y safle i holi cwestiynau
 • Bod yn rhan o Tîm yr Urdd

Cysylltwch a tomosbirkhead@urdd.org i wirfoddoli!