Antur Fach

Dewch am Antur Fach efo ni! Mi fedrwn ddylunio Antur i'ch dosbarth sydd o fewn tafliad carreg i'r ysgol!

Dysgu tu allan i'r dosbarth

Gyda chyfyngiadau ar ymweliadau addysgol ar hyn o bryd, mae Gwasanaeth Awyr Agored Glan-llyn yn cynnig darpariaeth ar dir yr ysgol neu’n gyfagos. Mae’r sesiynau wedi’u selio ar y thema “Dysgu Tu Allan i’r Dosbarth”. Byddem yn trafod anghenion eich ysgol, gan wneud defnydd o’r lleoliadau agored sydd ar gael i’ch ysgol chi.

Mae’r sesiynau wedi’u selio ar y themâu canlynol:

 

Cyfathrebu                 Gwaith Tîm                Iechyd a Lles Byw yn y gwyllt             

Rhifedd a Llythrennedd        Cyfeiriannu                Bowldro            Datrys Problemau

 

Gall ein hyfforddwyr weithio gyda grwpiau o 30, ac uchafswm o 60 ar y tro. Mae enghreifftiau isod o brisiau a’r math o amserlen sydd ar gael i’ch ysgol:

Enghraifft 1 – hyd at 30 ar y tro - £200

9:30-10:45 – Dosbarth 1

11:00-12:15 – Dosbarth 2

12:45-14:00 – Dosbarth 3

14:15-15:30 – Dosbarth 4

 

Enghraifft 3 – hyd at 60 ar y tro - £400

9:30-10:45 – Dosbarth 1+2

11:00-12:15 – Dosbarth 3+4

12:45-14:00 – Dosbarth 5+6

14:15-15:30 – Dosbarth 7+8

 

Enghraifft 2 – 30 ar y tro - £200

9:30-12:15 – Dosbarth 1

12:45 – 15:30 – Dosbarth 2

 

Enghraifft 4 – hyd at 60 ar y tro - £400

9:30-12:15 – Dosbarth 1 + 2

12:45 – 15:30 – Dosbarth 3 + 4

 

*Mae’r gwasanaeth ar gael i bob oedran ysgol.

 

Pecyn Dysgu Tu Allan i’r Dosbarth

Rydym yn awyddus i ddatblygu perthynas a ysgolion a chynnig pecyn llawn o weithgareddau ‘Dysgu Tu Allan i’r Dosbarth’. Gall hyn fod yn sesiynau wythnosol, tymhorol neu flwyddyn ysgol lawn wedi ei ddylunio yn sbesiffig i anghenion eich ysgol chi. Bydd modd ychwanegu’r themâu isod drwy ddilyn y pecyn yma.

Cymraeg a Chymreictod                  Cerddoriaeth             Cymorth Cyntaf Sylfaenol

 

Cysylltwch i drafod sut all yr Urdd a’ch ysgol gyd weithio i gynnig profiadau newydd i’ch disgyblion chi.