Ysgolion a Cholegau

Rydym yn cynnig preswyliau yn Nglan-llyn i gyflawni amrywiaeth o unedau ymarferol a/neu ddamcaniaethol cyrsiau BTEC, o dan arweiniad a gofal swyddogion y Gwasanaeth Awyr Agored. Gallwn greu preswyl i gyfateb â chyrsiau eich ysgol chi. Os hoffech mwy o wybodaeth, plîs cysylltwch â ni

Cwrs BTEC i Glan-llyn

Dyma enghraifft o un o'r nifer o gyrsiau BTEC rydym wedi rhedeg yn y gwersyll. Gallwn addasu'r strwythur a'r cynnwys i'ch ysgol chi, i gyfateb yn llawn i'ch cwrs neu'n rhannol. Plîs cysylltwch â ni os hoffech drafod creu preswyl i'ch ysgol chi

Nol