Dug Caeredin Arian

Dewch i ymuno â ni ar Alldaith Agored yn 2021.
Cliciwch yma i gofrestru a talwch blaendal i archebu lle.

 

 

 

Ydych chi wedi cofrestru am Y Wobr Dug Caeredin ond yn ansicr sut neu ble i wneud eich alldeithiau? Ymunwch â ni ar Alldaith Agored efo bobl ifanc eraill i gwblhau eich alldeithiau Dug Caeredin yng Nghymru!

Cofrestrwch am yr Alldeithiau Agored 2021 Talwch am yr Alldeithiau Agored 2021

 

De Cymru

Rydym yn rhedeg Alldeithiau Agored Aur yng ngwyliau haf 2021. Byddwn yn teithio o gwmpas De Cymru yn yr alldeithiau, a gobeithio gweld golygfeydd a'r bywyd gwyllt gwych mae'r ardal yn cynnig. Bydd y diwrnod hyfforddiant yn digwydd yn ardal Fforest Fawr, ger Castell Coch ar ochr yr A470. Cyfle gwych i ddod i adnabod eraill, gan gynnwys staff yr Urdd.

Pris ar gyfer popeth yw £230yp, sy'n cynnwys offer*, ffioedd gwersyll a chludiant. Bydd angen i chi trefnu bwyd eich hun ac offer personol.

Byddwch yn derbyn crys T GAA hefyd!

Edrychwch ar y dyddiadau isod a gofrestrwch i gadw le!

*Offer i fenthyg yn cynnwys: pabell, sach gefn, mat cysgu, stof coginio, map a chwmpawd

I gwblhau'r 2 alldaith, mae nifer o bethau bydd angen i chi gyflawni:

Rhaid cymryd rhan yn y diwrnod hyfforddiant, dim ots faint chi'n gwybod yn barod - prif bwrpas y dydd yw dod i'ch adnabod a rhannu gwybodaeth bwysig.

Dilyn y 20 amod sydd wedi'i setio gan y Wobr Dug Caeredin, sy'n cynnwys:

- Cerdded fel grŵp o 4-7 aelod

- Fel grŵp, ysgrifennu cynllun bwyd a cherdyn cerdded i bob diwrnod am y 2 alldaith!

- Fel grŵp, cyflawni nod penodol dros y 2 alldaith

- Hunangynhaliol am yr holl amser, a cherdded yw eich ffordd o deithio!

- Gwersylla dros nos

Cliciwch yma os ydych eisiau cofrestru am yr Alldeithiau Agored, ond sicrhewch eich bod yn darllen y wybodaeth i gyd cyn cofrestru. Oherwydd y sefyllfa covid ar hyn o bryd, byddwn yn gofyn i chi am daliad yn fwy agos i'r alldeithiau.