Dug Caeredin Arian

Dewch i ymuno â ni ar Alldaith Agored yn 2022.

Cwestiwn? Cysylltwch â ni i gael fwy o wybodaeth

 

 

 

WEDI CANSLO!

Yn anffodus, mae rhaid canslo'r gweithgaredd yma ar gyfer 2022. Mi fydd mwy o ddyddiadau yn 2023!

Ydych chi wedi cofrestru am Y Wobr Dug Caeredin ond yn ansicr sut neu ble i wneud eich alldeithiau? Ymunwch â ni ar Alldaith Agored efo bobl ifanc eraill i gwblhau eich alldeithiau Dug Caeredin yng Nghymru!

 

De Cymru

Rydym fel arfer yn rhedeg Alldeithiau Agored Aur yng ngwyliau'r haf. Byddwn yn teithio o gwmpas De Cymru yn yr alldeithiau, a gobeithio gweld golygfeydd a'r bywyd gwyllt gwych mae'r ardal yn cynnig. Bydd y diwrnod hyfforddiant yn digwydd yn ardal Fforest Fawr, ger Castell Coch ar ochr yr A470. Cyfle gwych i ddod i adnabod eraill, gan gynnwys staff yr Urdd.

Pris ar gyfer popeth i'w gadarnhau, ond mi fydd yn cynnwys offer*, ffioedd gwersyll a chludiant. Bydd angen i chi trefnu bwyd eich hun ac offer personol.

Byddwch yn derbyn crys T GAA hefyd!

Edrychwch ar y dyddiadau isod a gofrestrwch i gadw le!

*Offer i fenthyg yn cynnwys: pabell, sach gefn, mat cysgu, stof coginio, map a chwmpawd

I gwblhau'r 2 alldaith, mae nifer o bethau bydd angen i chi gyflawni:

Rhaid cymryd rhan yn y diwrnod hyfforddiant, dim ots faint chi'n gwybod yn barod - prif bwrpas y dydd yw dod i'ch adnabod a rhannu gwybodaeth bwysig.

Dilyn y 20 amod sydd wedi'i setio gan y Wobr Dug Caeredin, sy'n cynnwys:

- Cerdded fel grŵp o 4-7 aelod

- Fel grŵp, ysgrifennu cynllun bwyd a cherdyn cerdded i bob diwrnod am y 2 alldaith!

- Fel grŵp, cyflawni nod penodol dros y 2 alldaith

- Hunangynhaliol am yr holl amser, a cherdded yw eich ffordd o deithio!

- Gwersylla dros nos

Sicrhewch eich bod yn darllen y wybodaeth i gyd cyn cofrestru! Cadwch llygiad allan am ddyddiadau newydd!