Gwobr sy’n hybu unigolion i fentro allan ac archwilio yn eu cymunedau lleol gan ddefnyddio amryw o fapiau cyfeiriannu.

Nol