Gwobr John Muir

Mae Gwobr John Muir yn gynllun gwobr amgylcheddol sydd yn edrych ar ardaloedd gwyllt. Mae’n annog ymwybyddiaeth a chyfrifoldeb dros yr amgylchedd naturiol, mewn ysbryd o hwyl, antur a fforio. Mae’r cwrs yn cyfuno gweithgareddau cyffrous gyda gweithgareddau amgylcheddol penodol i hybu dealltwriaeth a pharch tuag at yr amgylchfyd.

Nol