Cysylltwch â ni

Tîm bach sy'n darparu gwasanaeth gweithgareddau Awyr Agored i ysgolion, colegau a chymunedau. Gallwn redeg gweithgareddau ar dir yr ysgol, yn lleol i'ch ardal, neu deithio ledled Cymru i gymryd rhan mewn gweithgareddau anturus.

Am fwy o wybodaeth am beth all y gwasanaeth gynnig i’ch grŵp chi, llenwch y blychau isod neu cysylltwch â ni

Sion Lloyd

Uwch Swyddog - Gwasanaeth Awyr Agored
T 07500 607 383 / 01678 541017 E sionlloyd@urdd.org

Gerallt Owain

Swyddog Datblygu Awyr Agored Gogledd Cymru
T 07971940889/ 01678541017 E geralltowain@urdd.org

Cian Davies

Hyfforddwr Awyr Agored De Cymru
T 02922 405353 E ciandavies@urdd.org

Emma Richards

Swyddog Datblygu Awyr Agored De Cymru
T 07966 434 206 / 02922 405353 E emmarichards@urdd.org

Tomos Gwynedd

Swyddog Datblygu Awyr Agored Gogledd Cymru
T 07500607384 E tomosgwynedd@urdd.org