Cysylltwch â ni

Am fwy o wybodaeth am beth all y gwasanaeth gynnig i’ch grŵp chi, llenwch y blychau isod neu cysylltwch â ni

Sion Lloyd

Uwch Swyddog - Gwasanaeth Awyr Agored
T 07500 607 383 / 01678 541017 E sionlloyd@urdd.org

Gwydion Tomos

Swyddog Datblygu Awyr Agored Gogledd Cymru
T 07500 607 384 / 01678 541017 E gwydiont@urdd.org

Hefin Peregrine

Rheolwr Gwersyll / Swyddog Datblygu Awyr Agored Gogledd Cymru
T 01678 541000 E hefin@urdd.org

Rhys Pinner

Swyddog Datblygu Awyr Agored De Cymru
T 07976 003 303 / 02922 405354 E rhyspinner@urdd.org

Emma Richards

Swyddog Datblygu Awyr Agored De Cymru
T 07966 434 206 / 02922 405353 E emmarichards@urdd.org