Dug Caeredin Efydd

Gallwn ddarparu hyfforddiant ac alldeithiau i'r Wobr Dug Caeredin Efydd, yn ogystal ag unrhyw hyfforddiant i athrawon neu staff.

Ydych chi wedi penderfynu cynnig Y Wobr Dug Caeredin yn eich ysgol neu sefydliad chi? Oes angen cymorth arnoch chi i redeg Y Wobr?

Fel Darparwr Gweithgaredd Anturus cydnabyddedig, gallwn gynnig mentora a chymorth yn ogystal â staff ac aseswyr cymwys a phrofiadol, i helpu'ch cyfranogwyr cyflawni'r uned alldeithio.

Cysylltwch efo ni i ddarganfod sut mae'r Gwasanaeth yn gallu helpu chi cynnig y cyfle anhygoel yma i bobl ifanc