Dydd Gŵyl Dewi

Mawrth 2024

Teithiodd bedwar o gantorion yr Urdd i’r UDA i gymryd rhan yn ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi cymdeithasau Cymru Gogledd America. 

DYSGU MWY
 

Alabama

2019, 2022 a 2023!

Mae'r Urdd bellach wedi datblygu perthynas agos gyda Prifysgol Birmingham a'r Eglwys y Bedyddwyr, 16th St Birmingham, yn Alabama. Erbyn hyn, mae sawl taith wedi bod draw yno ac mae'r Urdd wastad wedi cael croeso gwych!

DYSGU MWY
 

Gŵyl Cymru Gogledd America

Awst 2023

Yn dilyn eu llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2023, cafodd Nansi, Eiriana, Ffion a Sophie eu dewis i hedfan draw i Lincoln, Nebraska er mwyn perfformio yn Ŵyl Gogledd America mis Awst 2023.

DYSGU MWY