Cwpan Rygbi'r Byd 2023

Medi - Hydref 2023

Côr Hafodwenog yn Lyon a criw Chwarae yn Gymraeg yn Llydaw

DYSGU MWY
 

Catalonia

Ionawr 2024

Grŵp adran Eisteddfod yn cwrdd â trefnwr gŵyl Primavera Sounds Barcelona i barhau i gryfhau’r bartneriaeth rhwng y ddwy wald a dysgu am ŵyl arall sy’n cael ei chynnal mewn iaith leiafrifol.

DYSGU MWY
 

Yr Almaen

Hydref 2023

Criw o’r Urdd yn teithio i Sinsheim i gynnal sesiynau ‘Chwarae yn Gymraeg’ gyda disgyblion Almaeneg ac i gefnogi tîm pêl-droed merched Cymru!

DYSGU MWY
 

Iwerddon

Awst 2023

Teithiwyd aelodau’r Urdd i Connemara, Iwerddon ym mis Awst 2023, er mwyn y cyd-gynhyrchiad nesaf gydag aelodau o TG Lurgan yn y Gymraeg a'r Gwyddeleg.

DYSGU MWY
 

Norwy

18 Mai 2022

Lansio Neges Heddwch ac Ewyllys Da'r canmlwyddiant o Ganolfan Heddwch Nobel, Oslo, Norwy.

DYSGU MWY
 

Brwsel

2019

Ymweld â Senedd Ewrop, a chyfarfod Cymry Cymraeg sydd yn gweithio yn y Swyddfa Gymreig ym Mrwsel.

DYSGU MWY

Hwngari

Yn 2013 fe dderbyniodd yr Urdd dŷ yn Hwngari yn rhodd gan Mr Michael Makin. Heddiw, mae Tŷ Kisbodak Ház yn croesawu pobl ifanc o Gymru yn gyson.

DYSGU MWY