Tocynnau Aberhenfelen

Ffrwyth prosiect ar y cyd rhwng yr Urdd a Chwmni Theatr Bara Caws yw’r sioe wreiddiol ‘Aberhenfelen’ fydd yn cael ei pherfformio yn Galeri Caernarfon ar 23ain o Orffennaf 2019 ac yn yr Atrium yng Nghaerdydd ar 26ain o Orffennaf.