Ffrindiau Iaw

CROESO i IAW ar y wê!

Rydych wedi tanysgrifio i IAW am y flwyddyn ac o dan drefn newydd 2019-20 mae deunydd yr ail fis o bob dau yn ddigidol.

Felly am fisoedd Hydref, Rhagfyr, Chwefror, Ebrill a Mehefin bydd y deunydd yn ymddangos ar y tudalennau yma, i chi unai ei defnyddio ar gyfrifiadur yn y dosbarth neu eu printio allan fel gweithlenni.

Fel yr aiff y flwyddyn yn ei blaen, rydym yn gobeithio cyflwyno nifer cynyddol o ddeunydd ac ôl rifynnau hefyd.

Rydym yn awyddus i glywed eich barn am y newidiadau hyn... Anfonwch aton ni – iaw@urdd.org

RHIFYNAU DIGIDOL

Clawr-Iaw-Arlein-Hyd19.jpg  Clawr-Iaw-Arlein-Rhag19

Annwyl IAW!

Mae ysgrifennu a darllen llythyron yn fordd wych o ymarfer dy Gymraeg! Danfon dy neges arlein trwy lenwi'r blwch isod, ac mi nawn ni roi gymaint a phosib ohonyn nhw yn y cylchgrawn bob mis.

Cadwa dy lythyr yn ddim mwy na 100 gair, ac os wyt ti eisiau help llaw, mae yna dempled i ti ddilyn gyda engreifftiau o frawddegau yn y blwch 'Dogfennau Cymorth' ar y dudalen yma.


 Mae'n rhaid cael caniatad rhiant neu warchodwr i rannu y manylion gyda ni. Drwy ddewis y blwch yma, rydych yn cadarnhau eich bod wedi derbyn caniatad rhiant/warchodwr. Gwelir isod am fanylion defnydd y data yma.*
 Dewiswch y blwch yma os ydych yn hapus i ni gysylltu gyda chi am weithgareddau, cyfleodd, digwyddiadau a cynigion arbennig yr Urdd. Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio na'i roi i unrhyw drydydd parti.