Dysgu Tu Allan i'r Dosbarth

Mae Gwasanaeth Awyr Agored Glan-llyn yn cynnig gweithgareddau awyr agored ar dir yr ysgol neu mewn lleoliadau cyfagos. Mae’r sesiynau yn seiliedig ar y thema "Dysgu Tu Allan i’r Dosbarth” ac yn gyfle gwerthfawr i blant a phobl ifanc ddatblygu sgiliau megis gwaith tîm, gwydnwch a chyfathrebu. Gallwn greu rhaglen sydd wedi'i theilwra'n benodol ar gyfer anghenion eich ysgol gan wneud defnydd o’r lleoliadau sydd ar gael yn eich ardal. 

Mae’r sesiynau hyn yn seiliedig ar y themâu canlynol:

-Cyfathrebu        -Gwaith Tîm        -Iechyd a Lles                -Gwyllt-grefft             

-Cyfeiriannu        -Bowldro            -Datrys Problemau        -Rhifedd a Llythrennedd

Cysylltwch i drafod sut all yr Urdd a’ch ysgol gydweithio i gynnig profiadau newydd i’ch disgyblion.