Mae ‘Gwobr Dysgu tu allan i’r Dosbarth’ yr Urdd yn gynnig newydd, cyffroes ar gyfer ysgolion cynradd! Mae swyddogion adrannau awyr agored, prentisiaethau a ieuenctid a chymuned yr Urdd yn gallu darparu’r Wobr o fewn eich safle ysgol, neu mewn lleoliadau addas gyfagos. 

Mae dysgu tu allan i'r dosbarth mor werthfawr i addysg a datblygiad plant a phobl ifanc. Mae’n ymwneud â chodi cyflawniad pobl ifanc trwy ddull trefnus, pwerus o ddysgu gyda pwyslais ar brofiad uniongyrchol o ddysgu. 

Er mwyn cwblhau’r Wobr, mae’n rhaid i’r plant gwblhau 4 gweithgaredd hanner diwrnod sydd wedi eu selio ar y themâu isod:

Datrus Problemau a Gwaith Tîm

Sesiynau wedi eu cynllunio i alluogi dysgwyr iamlygu pwysigrwydd :

 • Sgiliau cyfathrebu, creadigrwyd
 • Meithrin y gallu i rannu syniadau
 • Adfyfyrio arlwyddiannau a methiannau.
 • Ail gysylltu â chyd ddisgyblion
 • Datblygu sgiliau trosglwyddadwy sydd yn ddefnyddiol ym mhob agwedd o fywyd dydd i ddydd.

Antur Fach!

Anturiaethau byr y gellir eu cyflawni yn eich ardal leol neu ar dir yr ysgol gan ddyblygu dealltwriaeth dysgwyr o’u cynefin naturiol a diwylliannol ac yn cyfrannu at dargedau’r Siarter Iaith. Bydd yr Antur Fach yn cynnwys

 • profi antur yn yr awyr agored
 • sgiliau gwersylla a sgiliau gwylltgrefft
 • datrys problemau
 • saethyddiaeth

a llawer o weithgareddau eraill………

Y Celfyddydau

Cyfres o weithdai sydd yn deffro’r dychymyg yn y celfyddydau mynegiannol. Dyma flas ar rai o’r sesiynau:

 • Ysgrifennu a chreu film neu sesiwn radio
 • Gweithdai dawns
 • Gweithdai ysgrifennu creadigol
 • Cyfansoddi a recordio can
 • Celf

Cymraeg a Cymreictod

Bydd yr holl ddarpariaeth ar gael yn y Gymraeg gan sicrhau ein bod yn cyfateb a gofynion eich ysgol ar gyfer eich targedau Siarter Iaith. 

Bydd swyddogion yr Urdd yn trefnu gweithgaredd sydd wedi ei selio ar y themâu. Bydd y cynnwys yn cael ei deilwra yn arbennig i anghenion yr ysgol a’r dysgwyr drwy drafodaeth ac yn ddibynnol ar eich lleoliad.  

Gall ein hyfforddwyr weithio gyda grwpiau o 30 ar y tro. Mae enghreifftiau isod o’r math o amserlen sydd ar gael i’ch ysgol:

 

Enghraifft 1 – 60 o blant dros 4 diwrnod ysgol

Thema 1 – Datrys Problemau a Gwaith Tîm

Nifer o sialensau a gemau hwyl er mwyn hybu cydweithio a dod i adnabod y plant.

9:30-12:15 – Dosbarth 1

12:45 – 15:30 – Dosbarth 2

Thema 3 – Y Celfyddydau

Creu a chwarae offerynnau!

9:30-12:15 – Dosbarth 1

12:45 – 15:30 – Dosbarth 2

Thema 2 – Antur Fach!

Adeiladu Lloches a coginio ar y tân!

9:30-12:15 – Dosbarth 1

12:45 – 15:30 – Dosbarth 2

Thema 4 – Cymraeg a Cymreictod

Creu rhaglen radio!

9:30-12:15 – Dosbarth 1

12:45 – 15:30 – Dosbarth 2 

 Enghraifft 2 – 30 o blant dros 2 ddiwrnod ysgol – Diwrnod 1 – Thema 1+2 / Diwrnod 2 – Thema 3+4

Thema 1 – Datrys Problemau a Gwaith Tîm

Nifer o sialensau a gemau hwyl er mwyn hybu cydweithio a dod i adnabod y plant.

9:30-12:15 – Dosbarth 1

Thema 3 – Y Celfyddydau

Creu a chwarae offerynnau!

9:30-12:15 – Dosbarth 1

Thema 2 – Antur Fach!

Adeiladu Lloches a coginio ar y tân!

12:45 – 15:30 – Dosbarth 1

Thema 4 – Cymraeg a Cymreictod

Creu rhaglen radio!

12:45 – 15:30 – Dosbarth 1

 

Costau

Gwobr Llawn dros 2 ddiwrnod i hyd at 30 - £400

Gwobr Llawn dros 4 diwrnod i hyd at 60 - £800

 Ymweliadau Diwrnod

Os nad ydych eisiau dilyn y Wobr lawn, ond â diddordeb i ni ymweld â chi er mwyn darparu unrhyw un o’n sesiynau sydd wedi selio ar y themâu uchod, cysylltwch i drafod.

Gall ein hyfforddwyr weithio gyda grwpiau o 30, ac uchafswm o 60 ar y tro. Mae enghreifftiau isod o brisiau a’r math o amserlen sydd ar gael i’ch ysgol:

Enghraifft 1 – hyd at 30 ar y tro – 120 o blant - £200

9:30-10:45 – Dosbarth 1

11:00-12:15 – Dosbarth 2

12:45-14:00 – Dosbarth 3

14:15-15:30 – Dosbarth 4

Enghraifft 3 – hyd at 60 ar y tro – 240 o blant £400

9:30-10:45 – Dosbarth 1+2

11:00-12:15 – Dosbarth 3+4

12:45-14:00 – Dosbarth 5+6

14:15-15:30 – Dosbarth 7+8

Enghraifft 2 – 30 ar y tro – 60 o blant  £200

9:30-12:15 – Dosbarth 1

12:45 – 15:30 – Dosbarth 2

Enghraifft 4 – hyd at 60 ar y tro – 120 o blant £400

9:30-12:15 – Dosbarth 1 + 2

12:45 – 15:30 – Dosbarth 3 + 4

*Mae’r gwasanaeth ar gael i bob oedran ysgol.