Hanes

Ym mis Ionawr 2020 bydd un o'n prentisiaid ac un aelod o'n staff yn teithio i Awstralia i gynnal gweithgareddau cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Haf Gymraeg Sydney. Bydd cyfle i chi ddilyn y daith ar ein cyfryngau cymdeithasol yn y flwyddyn newydd.

Diolch i gefnogaeth ariannol gan Cymru a’r Byd a chodi arian lleol yn Awstralia bydd pythefnos llawn o weithgareddau celfyddydol a chwaraeon trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael eu cynnig i blant a phobl ifanc sy’n siarad Cymraeg yn ardal Gogledd Sydney.

Gweld mwy am waith rhyngwladol yr Urdd