Hanes

Ym mis Hydref 2019 bu’r Urdd yn rhan o daith fasnach a diwylliant Llywodraeth Cymru i Japan. Cafwyd llu o sgyrsiau adeiladol gydag arweinwyr ac uwch swyddogion yno i drafod cydweithio rhwng y ddwy wlad i gynnig cyfleoedd diwylliannol, celfyddydol a chwaraeon i bobl ifanc Cymru a Japan.

Ar y gweill

Yn dilyn Cwpan Rygbi’r Byd bydd trafodaethau yn parhau gyda swyddogion yn ardal Kitakyushu i ddatblygu syniadau o gwmpas mynd a timau rygbi o Gymru i Japan a chroesawu timau ieuenctid o Japan yn ôl i Gymru.

Diolch i Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru am y gefnogaeth i’r daith.

Gweld mwy am waith rhyngwladol yr Urdd